Crkva traži poništavanje rješenja kojim je vijećniku SDA data nacionalizovana zemlja

Zamjenik predsjednika Gradskog vijeća Mostara Velibor Milivojević danas je zamolio kolege vijećnike i gradonačelnika Mostara da se skine sa dnevnog reda sjednice rješenje kojim se odbija zahtjev Srpske pravoslavne crkvene opštine mostarske da se imovina koja je pripadala Crkvi, a koja je nacionalizovana, oduzme od trećih lica kojima je u poslijeratnim godinama dodijeljena.

Srpska pravoslavna crkvena opština mostarska obratila se još 2015. godine gradskoj administraciji  sa zahtjevom  za poništenje rješenja Opštinskog vijeća, Opštine Mostar Sjever iz 2002. godine, kojim je Macić Ademu dodijeljeno zemljište u Željuši na trajno korištenje, a radi izgradnje poslovnih zgrada ugostiteljske djelatnosti. Na tom mjestu nikao je poznati restoran „Borik“. Ovo zemljište pripadalo je Srpskoj pravoslavnoj crkvi i nacionalizovano je 1959. godine.

Crkva se pozvala na Zakon o prometu nepokretnosti, odnosno na Zakon o izmjenama i dopunama zakona o prometu nekretninama koje su stečene nacionalizacijom. Pozvali su se i na Odluku Visokog predstavnika iz 2000. godine kojom je propisano „da bez obzira na odredbe bilo kojeg drugog zakona, organi niti jednog entiteta u BiH ne mogu raspolagati, dodjeljivati, vršiti prenos, prodavati, niti davati na korištenje ili pod zakup imovinu u državnom vlasništvu, uključujući ranije imovinu u državnom vlasništvu, izuzev stanova u društvenom vlasništvu“. Pozvali su se i na Zakon o stvarnim pravima FBiH.

Gradska administracija nakon 10 godina razmatranja ovoga slučaja odlučila je odbiti Crkvenu opštinu mostarsku i izdati rješenje kojim se odbija njihov zahtjev o poništenju rješenja kojim je nacionalizovana zemlja crkve dana Ademu Maciću Kadi, vijećniku SDA u Gradskom vijeću Mostara.

Milivojević je na početku današnje propale sjednice kazao da ne trebamo raspravljati o ovome pitanju, te podsjetio da se radi o nacionalizovanoj imovini.

„Znamo i da imamo zakone o prometu nepokretnosti, Zakon o izmjenama i dopunama zakona o prometu  nepokretnosti u kojima je jasno precizirano na koji način se može raspolagati. Takođe iz 2000. godine postoji i odluka Visokog predstavnika kojim je propisano da bez obzira na odluke bilo koga organa ili entiteta ne može raspolagati, dodjeljivati ili vršiti prijenos prodavati niti davati na korištenje državna imovina“, rekao je Milivojević.

Nakon ovoga zahtjeva gradonačelnik Mostara Mario Kordić odlučio je da povuče ovo rješenja sa dnevnog reda kako bi se još jednom razmotrilo.

 

Prethodni članakPuklo između SDA i HDZ-a i u Mostaru- Nema većine za usvajanje dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća
Naredni članakIsak o “terorističkim ćelijama” u BiH: Dođite kod nas da vas obučimo da radite