PRIJAVE SE ZA GLASANJE PUTEM POŠTE ILI U DKP-ovima: EVO ŠTA JE POTREBNO URADITI

Državljani BiH koji su u inostranstvu, ukoliko se žele prijaviti da glasaju iz inostranstva potrebno je da podnesu svoju prijavu za glasanje izvan BiH putem portala e-Izbori do 23.07.2024 do 24:00 sata.

Državljani BiH mogu glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, ali za bilo koju opciju potrebno je da podnesete prijavu za glasanje izvan BiH za koju je neophodno da se:

1. Prijavite na portal e-Izbori s vašim pristupnim podacima.

Ukoliko ste zaboravili šifru istu možete dobiti pritiskom na tekst: Zaboravljena šifra ili link: Zaboravljena šifra (izbori.ba)

2. Unesite vaše lične podatke;

3. Učitajte skenirane dokumente;

4. Nakon učitavanja dokumenata pritisnite dugme „Pošalji zahtjev“. Detaljne informacije o postupku možete pogledati u Video uputstvu.

Za glasanje se mogu prijaviti sve osobe koje su punoljetne, a koje su imale svoje prebivalište u opštinama na području BiH, odnosno ako su bile na popisu stanovništva 1991. godine u opštini u kojoj žele glasati.

Za osobe koje se već nalaze u biračkom spisku (na ovom linku možete provjeriti da li ste upisani u birački spisak) potrebno je da prilikom prijave preko e-registracije za izbore, prilože važeći identifikacioni dokument BiH ili zemlje domaćina, te dokument na kojem je vidljiva adresa boravka u inostranstvu ili potvrda izdata od strane zemlje domaćina o adresi boravka ne starija od tri mjeseca. Prilaganje dokaza o adresi je obavezno, jer na tu  adresu stiže pošta za glasanje.

Osobe koje izaberu opciju da glasaju u statusu ”izbjeglice”, mogu priložiti kopiju lične karte zemlje u kojoj se sada nalaze (sa obe strane), vozačke dozvole (sa obe strane) ili pasoša (dio sa fotografijom i podacima).

U rubriku u kojoj se traži dokaz o boravištu takođe se može priložiti kopija lične koja ima adresu ili pasoša. Ukoliko lična karta na sebi nema adresu, prilaže se ”očitana lična karta” ili drugi dokaz o adresi boravka (potvrda boravka izdata od zemlje domaćina, ne starija od tri mjeseca). Zbog toga je najlakše prijaviti se sa pasošom ukoliko ga posjedujete, jer pasoš ima i adresu.

U nekim zemljama u inostranstvu na ličnim kartama nije navedena adresa, te stoga kao dokaz o adresi boravka u zemlji domaćina mogu priložiti i neki drugi dokument izdat od nadležnih organa koji sadrži adresu prebivališta (Njemačka – zdravstvena iskaznica, Švicarska – poreska kartica itd).

Izbjeglice se mogu prijaviti i sa dokumentima BiH, ličnom kartom (obe strane), vozačkom (obe strane), pasošem, s tim da u rubriku o boravištu trebaju priložiti neki od dokumenata koji dokazuje sadašnju adresu u zemlji boravka ili potvrdu o boravku izdatu od zemlje domaćina ne stariju od tri mjeseca (izdata od opštinske, poreske ili policijske uprave). Za dokaz boravišne adrese u Republici Srbiji, može se dostaviti važeći pasoš  ili čitač elektronske kartice koji sadrže upisanu tačnu boravišnu adresu.

Lica koja se nalaze na privremenom boravku u inostranstvu prilažu neki od dokumenata BiH, ličnu kartu (obe strane),  vozačku (obe strane), pasoš (dio sa fotografijom i podacima), a u rubrici dokaz o boravištu, potvrdu zemlje o adresi boravišta ne stariju od tri mjeseca.

Оbrazac za prijavu potpisuje se hemijskom olovkom, ne smije biti elektronski potpisan, a potpis mora biti potpuno istovjetan potpisu na ličnom dokumentu. Nakon toga se obrazac za prijavu skenira ili uslika i tako spremljen prilaže na prostor koji je predviđen za obrazac.

Ukoliko se osoba ne nalazi upisana u Centralni birački spisak, potrebno je da se upiše u spisak, pa tek onda izvrši prijavu za glasanje putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH. Za prijavu u Centralni birački spisak uz dokumente koji dokazuju identitet (lična karta, vozačka dozvola, pasoš zemlje u kojoj se nalazi izbjeglo lice), potrebno je priložiti i izvod iz matične knjige državljana BiH. Aplikacija za upis nudi još jednu rubriku (dokaz da se osoba nalazi na popisu stanovništva 1991.), u ovu rubriku može se staviti neki dokument BiH ukoliko ga posjedujete, a ukoliko ne posjedujete ovu rubriku nije potrebno popunjavati.

Detaljno uputstvo za prijavu možete pročitati na stranicama Centralne izborne komisije na ovom linku.

 

 

Prethodni članakKošarac: Konaković se obrušio na sve što je srpsko, želi biti ‘prvi u Bošnjaka’
Naredni članakDodik: Imovina pripada entitetima; Granica postoji i u katastru