HERCEG, OPSENICA I FALADŽIĆ SA DIREKTORIMA BOLNIČKIH USTANOVA U HNK – VLADA ĆE U POTPUNOSTI FINANSIRATI DODATNO KREDITNO ZADUŽENJE U IZNOSU OD 12 MILIONA KM

Dr. sc. Nevenko Herceg, premijer Hercegovačko-neretvanskog kantona, dr. sc. Goran Opsenica, ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite i Adnan Faladžić, ministar finansija danas su u zgradi Vlade HNK održali sastanak sa direktorima tri bolničke ustanove iz HNK: dr. Antom Kvesićem, direktorom SKB Mostar, dr. Zlatkom Guzinom, direktorom Kantonalne bolnice „Dr. Safet Mujić“ i Dženanom Leparom, direktorom Opće bolnice Konjic.

Na sastanku je razgovarano o poteškoćama sa kojima su direktori ovih zdravstvenih ustanova suočeni kada je u pitanju realizacija projekata koji se finansiraju kreditom Saudijskog fonda za razvoj.

Rekli su kako zbog snažnih poremećaja na tržištu i drastičnog porasta cijena moraju zatražiti dodatna sredstva kako bi započeti projekti bili realizovani.

Budući da je Vlada na prošloj sjednici, razmatrajući Informaciju resornog ministarstva već bila upoznata o ovoj problematici, na današnjem je sastanku ponovno iskazana spremnost da se hitno preduzmu potrebne aktivnosti za dobivanjem dodatnog kredita u iznosu od 12 miliona KM kako ne bi došlo do zastoja u izgradnji novih i opremanju postojećih kapaciteta u ove tri zdravstvene ustanove.

Izgradnja i opremanje Klinike za dječje bolesti-Pedijatrije SKB Mostar, izgradnja, obnova i opremanje više odjela u RMC „Dr. Safet Mujić“ Mostar i dogradnja i opremanje novih odjela u Općoj bolnici Konjic projekti su od iznimnog značaja za sve građane našeg kantona, te je stoga neupitna naša spremnost da, kao i kod postojećeg kredita, i za novi kredit preuzmemo sve obaveze o čemu ćemo već sutra na sjednici Vlade donijeti potrebnu odluku i uputiti je u dalju skupštinsku proceduru – zajednički je stav premijera Hercega i ministara Opsenice i Faladžića.

Direktori Kvesić, Guzin i Lepara zahvalili su predstavnicima Vlade na razumijevanju i iskazanoj spremnosti da se hitno pokrenu potrebne procedure kako bi se za završetak započetih projekata osigurala potrebna sredstva i to: za izgradnju i opremanje Klinike za dječje bolesti-Pedijatrije SKB Mostar 7,6 miliona KM, za obnovu i opremanje više odjela u RMC „Dr. Safet Mujić“ 3,6 miliona KM, za dogradnju i opremanje novih odjela u Općoj bolnici Konjic 1,2 miliona KM.

Takođe je zaključeno da predstavnici Vlade i zdravstvenih ustanova do kraja ove sedmice obave sve potrebne razgovore sa predstavnicima drugih nivoa vlasti čija je uloga neizostavna za hitno dobivanje novog kredita Saudijskog fonda za razvoj.

Prethodni članakPovrijeđeni dječak helikopterom prebačen iz Trebinja u Banjaluku
Naredni članakGujon: Srbija je uz Srbe Mostara