”Elektro-Hercegovina” podnijela zahtjeva za sprovođenje tarifnog postupka

Zavisno preduzeće “Elektro-Hercegovina” podnijelo je zahtjev za sprovođenje tarifnog postupka za utvrđivanje naknade za korištenje distributivne mreže s ciljem utvrđivanja odobrenog prihoda koji distributeri moraju prikupiti naplatom tih naknada.

U saopštenju se navodi da je posljednji cjeloviti tarifni postupak sproveden 2007. godine, a posljednji 2015. i da su se stekli svi uslovi za sprovođenje cjelovitog tarifnog postupka tokom kojeg će biti preispitana i visina opravdanih troškova za period 2023-2025. godine za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije.

Troškovi odobreni tarifnim postupkom iz 2015. godine iznosili su 15.641.268 KM, ostvareni u 2021. godini 18.033.104 KM, a preračunati zahtjevom iznose 24.516.611 KM.

Pri samom podnošenju zahtjeva za sprovođenje tarifnog postupka nije procjenjivan uticaj povećanja troškova poslovanja na krajnje korisnike svrstane u tarifne grupe prema važećem Tarifnom sistemu, ukazali su u ovom preduzeću.

Tarifni sistem, koji je još na snazi, pojasnili su, potrebno je uskladiti sa odredbama nove Metodologije za sprovođenje tarifnog postupka, a biće izmijenjen u postupku koji će se pred Regulatornom komisijom za energetiku Republike Srpske voditi uporedo sa tarifnim postupkom za utvrđivanje naknade za korištenje distributivne mreže.

Po njegovom donošenju, opravdani troškovi biće raspoređeni na tarifne grupe.
Rasprave po podnesenim zahtjevima za sprovođenje tarifnog postupka biće vođene javno, a prema rasporedu i na način koji utvrdi Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske.

Iz “Elektro-Hercegovine” napomenuli su da, stupanjem na snagu Zakona o električnoj energiji, elektrodistributivna preduzeća u sistemu Mješovitog holdinga “Elektroprivreda Republike Srpske” od 1. januara prošle godine djeluju kao operatori distributivnih sistema.

Oni su odgovorni za razvoj, izgradnju, održavanje i upravljanje distributivnim sistemom na principima transparentnosti i jednakog odnosa prema svim korisnicima mreže.

Djelatnost distribucije električne energije kao netržišna mrežna djelatnost od opšteg interesa, kako su istakli, u potpunosti je regulisana i prihod ostvaruje iz naknade za korištenje distributivne mreže i naknade za priključenje na distributivnu mrežu, čiju visinu utvrđuje Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske.

Regulatorna komisija donijela je Metodologiju za utvrđivanje naknade za korištenje distributivne mreže i utvrđivanje cijene za zatvoreni distributivni sistem, prema kojoj su operatori distributivnih sistema obavezni da zahtjev za sprovođenje tarifnog postupka za utvrđivanje naknade podnesu najkasnije do 30. aprila posljednje godine prethodnog tarifnog perioda.

Tarifni postupak se sprovodi s ciljem utvrđivanja odobrenog prihoda koji distributeri moraju prikupiti naplatom tih naknada kako bi mogli obavljati djelatnost u skladu sa zakonskim obavezama koje se tiču isporuke i snabdijevanja električne energije.

Jedan od ciljeva Zakona o električnoj energiji je obezbjeđivanje sigurnog, pouzdanog i efikasnog rada, održavanja i razvoja distributivnog sistema i pružanje propisanog kvaliteta usluga distribucije električne energije.

Zbog toga je, kako su naveli, zakonska obaveza i odgovornost organa upravljanja distributivnih preduzeća da na osnovu objektivnog sagledavanja troškova podnesu zahtjeve za sprovođenje tarifnog postupka.

Prethodni članakDodik uputio saučešće Hercogu i narodu Izraela “Naše misli i molitve su s porodicama poginulih i povrijeđenih”
Naredni članakKOVAČEVIĆ: SNSD SE BORI ZA REPUBLIKU SRPSKU, ZA RAZLIKU OD OPOZICIJE