Zasjeda Gradsko vijeće Mostara: O radnom vremenu, deponiji, pogodnostima za investiranje… (video)

 

Danas zasjeda Gradsko vijeće Mostara, a na dnevnom redu sjednice je Odluka o radnom vremenu objekata u kojima pravne i fizička lica obavljaju djelatnost na području Grada Mostara kojom bi trebao biti zabranjen rad nedjeljom te određen rad u kasne noćne sate.

Vijećnici će razmatrati i  opredijeljenosti za uspostavljanje Javno-privatnog partnerstva kad je u pitanju mostarska deponijam jer je preduzeće  Alba pokazalo interes da se uključi u zbrinjavanje mostarskog smeća na deponiji. Raspravljaće se i o odluci o izmjeni granica katastarskih opština, programu izlaganja podataka nove katastarske izmjere Grada Mostara (2022.-2032.), odluci o načinu korištenja i visini naknade za uzurpirane javne površine na kojima su izgrađeni ili postavljeni objekti bez pravomoćnog odobrenja i o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne stambene površine i visine rente.

Vijećnici će, prema predloženom dnevnom redu, raspravljati o pogodnostima za investiranje na području Grada Mostara za investicije iz oblasti prerađivačke industrije te o povlaštenim uslovima gradnje i pogodnostima obavljanja djelatnosti u ruralnim područjima Grada Mostara. Ako bude dovoljno ruku, donijeće se i odluka o formiranju Komisije za prodaju zemljišta Grada Mostara, a vijećnicima će biti predstavljen izvještaj o radu Žalbenog vijeća Grada Mostara, o radu Privremene stručne komisije za 2021. godinu te izvještaj o radu pravobranilaštva Grada Mostara za period za 2021.

Prethodni članakZa 10 najluksuznijih auta u BiH dato više od tri miliona KM
Naredni članakPregovori ruske i ukrajinske delegacije (VIDEO)