Vlada Srpske: Za ublažavanje posljedica virusa korona 71,5 miliona KM

Vlada Republike Srpske usvojila je na današnjoj sjednici Izvještaj o radu Kompenzacionog fonda Republike Srpske za period januar – jun 2021. godine

Upravni odbor Kompenzacionog fonda je u periodu 01.01.2021-30.06.2021. godine ukupno je održao 12 sjednica (pet redovnih i sedam telefonskih), te za sanaciju i ublažavanje štetnih posljedica virusa korona zaključcima odobrio sredstva u ukupnom iznosu od 71.474.795 KM i to:

– Zdravstvo 50.547.909 KM

– Privreda 4.207.455 KM

– Poljoprivreda 8.200.000 KM

– Zavod za zapošljavanje 6.000.000 KM

– Turistički vaučeri 1.943.104 KM

– Dezinfekcija škola 576.325 KM

Iz Vlade Srpke podsjećaju da kada se uzmu u obzir i isplate za sanaciju i ublažavanje štetnih posljedica virusa korona iz 2020. godine, ukupno isplaćena sredstva zaključno sa 30.06.2021. godine iznose 241.263.396 KM (Kompenzacioni fond 122.718.789 KM i Fond solidarnosti za obnovu Republike Srpske – 118.544.606 KM).

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o koncesijama, po hitnom postupku.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi propisivanja koncesione naknade za ustupljeno pravo i koncesione naknade za korišćenje koncesije u oblasti sporta, koja do sada nije bila propisana, a javila se potreba za dodjelu koncesija u toj oblasti.

Ove izmjene Zakona iskorišćene su da se propiše primjena propisa na postupak izgradnje energetskih objekata, instalisane snage manje od 250 kW, započete prije propisivanja obaveze da se za ove objekte zaključi ugovor o koncesiji, budući da u prošlosti za te objekte nije bilo takve obaveze.

 

Vlad je danas utvrdila je Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama po hitnom postupku.

– Uzimajući u obzir vanrednu situaciju koja je na snazi, kao i obavezu Republike da u skladu sa Ustavom Republike Srpske i relevantnim zakonskim propisima preduzme određene mjere radi zaštite i spasavanja života i zdravlja građana Republike Srpske, predložena je dopuna člana 18. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama na način da Vlada Republike Srpske aktima iz svoje nadležnosti uredi način izvršavanja mjera za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama koje su utvrđene ovim i drugim zakonima, kao i dopuna člana 47. predmetnog zakona u smislu utvrđivanja nadležnosti Republičkog štaba za vanredne situacije za predlaganje Vladi Republike Srpske mjera za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama – ističe se u saopštenju.

Vlada Republike Srpske je donijela odluku o isplati 1.835,893 KM za socijalno zbrinjavanje 713 radnika iz 32 preduzeća koji su procesom, privatizacije, stečaja ili likvidacije preduzeća ostali bez zaposlenja.

Ovim sredstvima se Fondu PIO Republike Srpske uplaćuje iznos od 1.820.107 KM, za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, od čega se iznos od 278.544 KM odnosi na uplatu doprinosa za PIO za 33 radnika iz 22 preduzeća, koji su se prijavili na Јavni poziv Fonda PIO otvoren do 31.12.2021. godine i koji sa uplatom navedenih sredstava stiču uslove za starosnu penziju, a ЈU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske se uplaćuje iznos od 15.785 KM, za uplatu doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti.

– Budžetom za 2021.godinu za socijalno zbrinjavanje radnika planirano je 5.050.000 KM, a rebalansom budžeta ovaj iznos je povećan na 6.050.000 KM – dodaju iz Vlade Srpske.

U periodu od 2004. godine do 31.12.2020. godine, ukupno uplaćena sredstva za realizaciju Programa socijalnog zbrinjavanja radnika iznose 196.062.710, KM.

Tim sredstvima je izvršeno zbrinjavanje 64.839 radnika iz 459 preduzeća, od kojeg broja je putem Јavnog poziva omogućeno ostvarivanje prava na starosnu penziju za 7.683 radnika iz preduzeća koja su u procesu privatizacije, stečaja i likvidacije. Izuzimajući iznos povrata sredstava iz stečajne mase, u periodu od 2004. do 31.12.2020. godine za socijalno zbrinjavanje radnika iz Budžeta Republike Srpske su izdvojena sredstva u iznosu od 176.019.151 KM.

Vlada Republike Srpske donijela je Plan interventnih nabavki proizvoda, robe i sredstava za 2022. godinu.

– Odredbama Zakona o interventim nabavkama Vlada Republike Srpske jednom godišnje, na prijedlog Ministarstva trgovine i turizma, najkasnije do 30. novembra tekuće godine, donosi Plan interventnih nabavki proizvoda, robe i sredstava, kojim se definišu vrsta, količina i vrijednost proizvoda, robe i sredstava, kao i nosioci snabdijevanja u jedinicama lokalne samouprave – naglašava se u saopštenju.

Ministarstvo trgovine i turizma u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave sačinjava listu nosilaca snabdijevanja, a nosioci snabdijevanja u jedinicama lokalne samouprave su privredna društva i druga pravna i fizička lica koja su osposobljena da na najbolji način, blagovremeno i efikasno, učine dostupnim proizvode, robu i sredstva.

Planom interventnih nabavki sačinjena je lista od 856 dobavljača u 51 lokalnoj zajednici u Republici Srpskoj, a opštine Kupres, Oštra Luka, Rudo, Istočni Drvar, Kalinovik, Petrovac, Vukosavlje, Kneževo, Istočni Mostar, Istočni Stari Grad, Krupa na Uni i Srebrenica izjasnile su da nemaju registrovanih privrednih društava, pravnih i fizičkih lica koja su osposobljena, organizaciono, kadrovski i materijalno-tehnički da vrše ulogu nosioca snabdijevanja, a interventno snabdijevanje u ovim lokalnim zajednicama će se, u slučaju potrebe, sprovoditi u skladu sa odredbama zakona – dodaje se u saopštenju.

Na današnjoj sjednici Vlade Republike Srpske je, na prijedlog UO Kompenzacionog fonda Republike Srpske, donijela je Uredbu o postupku dodjele sredstava privrednim subjektima u oblasti prevoza lica u drumskom saobraćaju za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona.

Cilj donošenja ove uredbe je pružanje finansijske podrške, u periodu od 1. maja do 31. jula 2021. godine, za održavanje likvidnosti privrednih subjekata koji imaju finansijski gubitak zbog posljedica pandemije virusa korona.

– Procjena je da su za saniranje finansijskog gubitka, za ovaj sektor, za period od maja do jula 2021. godine potrebna sredstva u iznosu do 1.200.000,00 KM. Napominjemo da je do sada za ovaj sektor, za period od marta 2020. godine do aprila 2021. godine pružena finansijska pomoć u iznosu od oko 6,5 miliona KM. Postupak dodjele sredstava sprovodiće Ministarstvo saobraćaja i veza – ističu iz Vlade Srpske.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o davanju saglasnosti na Red vožnje u željezničkom putničkom saobraćaju za 2021/2022. godinu.

Prema Redu vožnje, broj lokalnih putničkih vozova za period 2021/22 godina ostaje na istom nivou kao i važeći Red vožnje, što znači da će ukupno 27 vozova u unutrašnjem lokalnom saobraćaju saobraćati na prugama Republike Srpske u 24 časa.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o prenosu prava svojine na zalihama medicinskog materijala, zaštitne opreme i sredstava za dezinfekciju u ukupnoj vrijednosti od 722.411 KM bez PDV-a, nabavljenih u okviru “Hitnog projekta COVID-19 za BiH” dio za Republiku Srpsku, sa Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske na registrovane ustanove socijalne zaštite za smještaj korisnika u Republici Srpskoj.

Cilj “Hitnog projekta COVID-19” je jačanje pružanja zdravstvene zaštite, jačanja otkrivanja i izvještavanja o slučajevima oboljelih i praćenja kontakata, pružanja podrške za implementaciju mjera socijalnog distanciranja, jačanje zdravstvenog sistema, pružanje podrške pripravnosti za komunikaciju i aktivnost, pružanje podrške za životinjsko i zdravlje životne sredine, vršenje gotovinskih transfera ugroženim domaćinstvima ekonomski pogođenim posljedicama pandemije. Kroz aktivnost pružanja pomoći ugroženim domaćinstvima i pojedincima, planirana je nabavka paketa medicinskog materijala, zaštitne opreme i higijenskih sredstava za sve registrovane ustanove socijalne zaštite za smještaj korisnika u Republici Srpskoj.

Svaka ustanova je dobila robu direktno proporcionalno broju smještenih korisnika i na osnovu njihove planirane potrošnje za vremenski period od šest mjeseci.

Prethodni članakVlada FBiH usvojila naredbe Kriznog štaba: Od 20. decembra uvode se CTP potvrde
Naredni članakLukač: Bošnjački političari sve rade s ciljem stvaranja ratno-huškačke atmosfere