Vlada HNK izdvojila 300.000 KM za obnovu i dogradnju skupštinske zgrade

Na današnjoj sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona razmatrala je Prijedlog Strategije razvoja HNK za period od 2021. do 2027. godine.

Istaknuto je kako su Strategiju već usvojili Kantonalni odbor za razvoj i Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem HNK, a održane su i javne rasprave.

Strateški ciljevi koji su zacrtani u novoj Strategiji su: Dinamičan ekonomski razvoj uz održivo korištenje resursa; Podizanje kvaliteta i savremenog razvoja društvenog sektora i Upravljanje resursima i uslugama ekosistema u skladu sa postojećim kapacitetima okoliša.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja Kantona, Vlada je dala saglasnost na prijedlog Ugovora o koncesiji za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije za dva elektroenergetska objekta solarna fotonaponska elektrana ”ECO SWIS1” i solarna fotonaponska elektrana ”ECO SWIS 2” na lokalitetu opšine Stolac, te na prijedlog Ugovora o koncesiji za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije za elektroenergetski objekat fotonaponska elektrana ”ECOSOLAR 1”.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je donijela niz odluka i to: Odluku o davanju saglasnosti na tekst prijedloga Ugovora o dodjeli koncesije za korištenje voda za uzgoj ribe u postavljenom ribogojilištu kaveznog tipa u hidroakumulaciji Salakovac preduzeću ”RIBLJA FARMA FORELLE”,  Odluku o davanju saglasnosti na tekst prijedloga Ugovora o dodjeli koncesije za korištenje voda za uzgoj ribe u postavljenom ribogojilištu kaveznog tipa u hidroakumulaciji Salakovac obrtu ribogojilište ”DREŽANJKA”, Odluku o davanju saglasnosti na tekst prijedloga Ugovora o dodjeli koncesije za korištenje voda rijeke Bune i javnog vodnog dobra uz rijeku Bunu u cilju uzgoja ribe u betonskom objektu preduzeću ”LAKS” EXPORT-IMPORT Mostar, Odluku o davanju saglasnosti na tekst prijedloga Ugovora o dodjeli koncesije za korištenje voda za uzgoj ribe u postavljenom ribogojilištu kaveznog tipa u hidroakumulaciji Salakovac na lokalitetu uzvodno od tunela Vidikovac preduzeću ”LAKS” EXPORT-IMPORT, Odluku o davanju saglasnosti na tekst prijedloga Ugovora o dodjeli koncesije za korištenje voda za uzgoj ribe u postavljenom ribogojilištu kaveznog tipa u hidroakumulaciji Salakovac obrtu ribogojilišta ”PASTRMKA M.A.”, te Odluku o davanju saglasnosti na tekst prijedloga Ugovora o dodjeli koncesije za korištenje voda za uzgoj ribe u postavljenom ribogojilištu kaveznog tipa u hidroakumulaciji Salakovac na lokalitetu uzvodno od brane HE Salakovac i uzvodno od tunela Vidikovac preduzeću ”SALMON” d.o.o. Ljubuški.

U cilju omogućavanja što funkcionalnijeg rada Skupštine HNK, Vlada je donijela odluku kojom je izdvojila 300.000,00 KM za obnovu i dogradnju skupštinske zgrade.

Vlada je usvojila Izvještaj o planu i realizaciji proljetne sjetve za 2021. godinu u kojem je istaknuto kako na površini od oko 4413 ha tradicionalno dominiraju kulture iz grupe povrća, koje angažuju oko 84% ukupno zasijanih oraničnih površina. Također je navedeno kako su ukupne sjetvene površine manje u odnosu na prošlogodišnje, ali veće od površina zasijanih u proljetnom roku 2017., 2018. i 2019. godine, saopšteno je iz Vlade HNK.

Prethodni članakMILANOVIĆ U MOSTARU: Stvari u BiH idu u neželjenom pravcu
Naredni članakŠampionka Evrope Lana Pudar doputovala u Sarajevo: Sretna sam, zadovoljna i ponosna