Vlada FBiH podržala kreditno zaduženje za mostarsku dvoranu

Vlada Federacije BiH podržala je inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Razvojne banke Savjeta Evrope (CEB) budu osigurana sredstva za realizaciju Projekta “Izgradnja kulturno-sportskog centra u Mostaru”, u ukupnom iznosu do 11.500.000 evra.

Prihvaćena je i informacija o kreditu CEB-a za realizaciju ovog projekta kao osnova za vođenje pregovora. Federalno ministarstvo finansija i Grad Mostar zaduženi su da u tim za pregovore o kreditu imenuju ovlaštene predstavnike.

Konačna Odluka o zaduženju bit će donijeta po okončanju pregovora sa CEB-om s kojom će biti utvrđeni konačni uslovi kreditnog zaduženja, po kojem je krajnji dužnik Grad Mostar. Federalno ministarstvo finansija će Vladi dostaviti informaciju o pregovorima i tekst usaglašenog Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i CEB-a, a današnje zaključke uputiti Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem.

Prethodni članakU Hrvatskom saboru citiraju Konstraktu
Naredni članakDodik: Narod neće izdajnike britanskog kova