Utvrđene izmjene – iz Krivičnog zakonika briše se rodni identitet

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se vrši usklađivanje ovog zakonika sa odredbama Ustava Srpske.

Naime, iz Krivičnog zakonika Republike Srpske briše se rodni identitet, jer Ustav Republike Srpske propisuje da su građani Republike Srpske ravnopravni u slobodama, pravima i dužnostima, jednaki su pred zakonom i uživaju istu pravnu zaštitu bez obzira na rasu, pol, jezik, nacionalnu pripadnost, vjeroispovijest, socijalno porijeklo, rođenje, obrazovanje, imovno stanje, političko i drugo uvjerenje, društveni položaj ili drugo lično svojstvo, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća.

Ciljevi ovog zakona su preciznije propisivanje svrhe i namjene podsticaja u ovoj oblasti, korisnika i postupka, te usklađivanje naziva institucija i pojmova sa drugim propisima, kao i usklađivanje načina donošenja strategije sa propisima iz oblasti strateškog planiranja.

Važećim rješenjem propisane su dvije namjene podsticaja i to za konkurentnost (korisnici preduzeća) i za preduzetničku infrastrukturu – poslovne zone, inkubatore (korisnici opštine).

Izmjenama su pomenuti podsticaji pregrupisani u tri vrste – podsticaji za konkurentnost za korisnike preduzeća (digitalna transformacija, oprema, inovacije, zanati…), za promociju gdje su korisnici preduzeća koja organizuju konferencije i sajmove i sve ostale organizacije, kao što su komore, lokalne razvojne agencije i dr. (namjena je organizacija i učešće na sajmu, organizacija konferencija) i treći podsticaj koji ostaje za preduzetničku infrastrukturu – poslovne zone i inkubatore i drugo gdje su korisnici opštine.

Vlada Republike Srpske utvrdila je i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskoj policiji Republike Srpske.

Osnovna uloga osnivanja Sudske policije Republike Srpske sastoji se u pružanju pomoći sudu i tužilaštvu, a ona treba da bude prepoznatljiv faktor sigurnosti i efikasnosti rada pravosudnih institucija, kao i da uživa povjerenje sudija, tužilaca i građana.

Nakon analize dosadašnjeg rada Sudske policije Republike Srpske i kako bi se poboljšala efikasnost u njihovom radu, došlo se do zaključka da važeći Zakon treba u određenoj mjeri izmijeniti i dopuniti, radi usaglašavanja relevantnih zakonskih propisa, postizanja skladnosti zakonskih rješenja i obezbjeđivanja njihove nesmetane primjene u praksi.

Dakle, razlog za donošenje izmjena i dopuna zakona je potreba za izmjenom organizacije Sudske policije Republike Srpske, gdje se predviđa osnivanje osnovnih i unutrašnjih organizacionih jedinica te usklađivanje određenih neusaglašenih propisa, između ostalog, kod načina zapošljavanja, prijema kandidata za pripravnike u Sudskoj policiji, obuke i stručnih usavršavanja, napredovanja u službi, disciplinske odgovornosti, te otklanjanja određenih tehničkih propusta u Zakonu.

Na današnjoj sjednici, Vlada je usvojila Informaciju o načinu utroška sredstava za realizaciju Programa za djecu u godini pred polazak u školu u 2024. godini.

Ove godine program je realizovan u 37 predškolskih ustanova (35 javne i dvije privatne), 81 osnovnoj školi, te četiri škole za djecu sa smetnjama u razvoju. Sredstvima koja je obezbijedila Vlada Republike Srpske, u iznosu od 526.029 KM u ovoj godini, bilo je uključeno 3.493 djece u 205 vaspitnih grupa što čini oko 39,60 odsto ukupne populacije djece koja su do sada, prema podacima iz eUpisa, upisana u prvi razred osnovne škole u školskoj 2024/25. godini na području Republike Srpske.

Za sprovođenje ovog programa angažovano je 205 radnika u 205 vaspitnih grupa. Program su realizovala lica koja su bila prijavljena na evidenciji nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, tako da je, pored povećanog obuhvata djece predškolskog uzrasta nekim od oblika organizovanog vaspitno-obrazovnog rada, data mogućnost stručnom kadru da steknu radno iskustvo.

Kroz ovaj program do sada je od 2011. godine prošlo 52.862 djece, a Vlada Republike Srpske je za realizaciju istog izdvojila sredstva u iznosu od 4.593.654 KM.

Vlada Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Plan korišćenja sredstava Ministarstvu privrede i preduzetnišzva za period 1.1 – 31.12.2024. godine, u iznosu od 14.400.000 KM, tekući grant – podrška razvoju privrede i poboljšanja efikasnosti poslovanja i uvođenja novih tehnologija.

Vlada je donijela i Odluku o davanju saglasnosti na Plan korišćenja sredstava Ministarstvu privrede i preduzetnišzva za period 1.1-31.12.2024. godine, u iznosu od 46.000 KM, tekući grant za sprovođenje Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i uspostavljanja poslovnih zona.

Ova sredstva koriste se za dodjelu podsticaja za očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti.

Takođe, Vlada Srpske je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Plan korišćenja sredstava Ministarstvu privrede i preduzetnišzva za period 1.1-31.12.2024. godine, u iznosu od 40.000 KM, tekući grant – podrška učešću i organizaciji sajmova i manifestacija u svrhu razvoja privrede i preduzetništva.

Prethodni članakMilatović pozvao na sastanak lidere svih parlamentarnih stranaka
Naredni članakBožo Ćuzulan kandidat SNSD-a za načelnika Ljubinja