U NEVESINjU POČELA BESPLATNA VAKCINACIJA PROTIV SEZONSKOG GRIPA

U ambulantama porodične medicine Doma zdravlja Nevesinje počela je besplatna vakcinacija protiv sezonskog gripa.

Pravo na besplatnu vakcinaciju imaju pacijenti na hemodijalizi, pacijenti koji boluju od šećerne bolesti-insulin zavisni, djeca oboljela od cistične fibroze pluća i mališani koji su liječeni od reumatske groznice sa promjenama na srcu.

Besplatnu vakcinu mogu dobiti i pacijenti koji su liječeni kardiohirurškim metodama liječenja, odnosno pacijenti sa ugrađenim stentom, pacijenti kojima je rađena balon dilatacija, pacijenti kod kojih je rađen bajpas, pacijenti sa ugrađenim vještačkim valvulama, pacijenti sa ugrađenim pejsmejkerom, te pacijenti koji su završili hemioterapiju, a nemaju kliničke znake bolesti.

Osim njih, pravo na besplatnu vakcinaciju imaju i pacijenti oboljeli od mišićne distrofije i multiple skleroze, HIV pozitivne osobe i pacijenti oboljeli od AIDS-a, osobe sa posebnim potrebama u kolektivnom smještaju, te zdravstveni radnici na Infektivnim klinikama/odjelima i Jedinicama intezivne medicine.

Prethodni članakU Zagrebu strašni natpisi: “Zagreb mrzi Srbe”, “Ubi Srbina”, “Za dom spremni”…
Naredni članakUhapšen zbog napada na policiju