REBALANS BUDŽETA MOSTARA: KAKO ĆE SE PODIJELITI PET MILIONA

Na dnevnom redu Gradskog vijeća Mostara danas je i rebalans budžeta za 2021. godinu.

Budžetom grada Mostara za 2021.godinu, prihodi i primici su planirani u ukupnom iznosu od 91.161.153 KM. Rebalansom su planirani u iznosu od 96.825.715 KM. Povećanje prihoda po Rebalansu je za 5.664.562 KM.

Umjesto gradonačelnika obrazloženje rashoda po Rebalansu obrazložili su iz Odjela za finansije.

Evo šta je predloženo Rebalnsom Budžeta Grada Mostara, a koje je predložio Odjel za finansije.

Rashodi po Rebalansu u ukupnom iznosu od 96.825.718 KM se odnose na Rashode i izdatke tekuće godine u iznosu od 76.036.020 KM i prenesena sredstva u iznosu od 20.789.698 KM.

Prihode po Rebalansu koji su uvećani kad posmatramo opši fond, prihode koji se koriste za pokriće tekućih rashoda, oni iznose 5.869.709 KM i isti su raspoređeni na osnovu zahtjeva budžetskih korisnika.

Svi odjeli i organizacione jedinice kod kojih su se mjenjali iznosi po Rebalansu su dostavili uz zahtjeve i obrazloženje pojedinih stavki.

 

Tajništvo/Sekretarijat Gradonačelnika

 

Pozicija “Izdaci za materijal i usluge“ planirana u iznosu od 214.000 KM je povećana i ista iznosi 314.000 KM iz razloga povećanja  sljedećih stavki:

Pozicija „Ugovorene usluge““ planirana u ukupnom iznosu od 172.000 KM,je povećana na iznos od 272.000 KM  iz razloga što su korigirani iznosi vezani za stavke „Izdaci za ugovorene usluge“planirani u iznosu 50.000 KM povećani na iznos od 115 000 KM,a uvjetovani su produženjem  postojećih ugovora do kraja Budžetske godine.

Samim time je povećana stavka „Izdaci za poreze za ugovorene usluge“ sa 10.000 KM na 25.000 KM.

Pozicija „Izdaci za rad komisija“ planirana u iznosu od 20.000KM povećana je na 40.000KM iz potrebe rada Komisija koje formira gradonačelnik do kraja godine.

Pozicija „Grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama“ planirana je u ukupnom iznosu od  125.000 KM,  i ista je povećana na 140.000 KM. Do povećanje pozicije je došlo iz razloga što je stavka“ Novčana pomoć pojedincima“ planirana u iznosu od  50.000 KM, povećana na iznos od 65.000 KM, zbog velikog broja  zaprimljenih zahtjeva za pomoć od strane pojedinaca, a koji su vezani za pomoć u liječenju te pomoć u slučaju teške materijalne situacije.

 

Odjel za društvene djelatnosti

 

Kada je u pitanju Služba za kulturu  sredstva predviđena za kulturu u Budžetu za 2021. godinu u iznosu od 3.456.805 KM uvećana su za 3,79%, i u rebalansu Budžeta iznosiće 3.587.805 KM, povećanje se odnosi na slijedeće pozicije u Budžetu:

 1. Manifestacije iz oblasti kulture – pozicija „Garantovi za manifestacije iz oblasti kulture“ – iznos od 50.000 uvećan je za 40.000 KM tako da u rebalansu iznosi 90.000 KM. Ova pozicija u Budžetu za ovu godinu planirana je u iznosu koliko je bilo na ovoj poziciji u izvršenju Budžeta za 2020. godinu. Za razliku od prošle godine kada je bilo manje kulturnih događaja u odnosu na ovu godinu zbog pandemije, ove godine imamo potrebu za većim iznosom financijskih sredstava za kulturne događaje.
 2. Manifestacije iz oblasti kulture – pozicija „Red Bull Skokovi “ – iznos od 40.000 KM (opšti fond 0 KM i grantovi 40.000) uvećan je za 5.000 KM tako da u rebalansu iznosi 45.000 KM (opšti fond 25.000 KM i grantovi 20.000). Ova pozicija služi organizaciju kulturnih događanja uz Red Bull skokove, u Budžetu za ovu godinu planirana je u iznosu od 0 KM na općem fondu jer nismo imali informaciju da će se ove godine održati skokovi. Skokovi su održani krajem osmog mjeseca i treba planirati sredstva u rebalansu Budžeta.
 3. Manifestacije iz oblasti kulture – pozicija „Manifestacije iz društvenih oblasti“ – iznos od 35.000 uvećan je za 35.000 KM tako da u rebalansu iznosi 70.000 KM. Ova pozicija u Budžetu za ovu godinu planirana je u iznosu koliko je bilo na ovoj poziciji u izvršenju Budžeta za 2020. godinu. Za razliku od prošle godine kada je bilo manje kulturnih događaja u odnosu na ovu godinu zbog pandemije, ove godine imamo potrebu za većim iznosom financijskih sredstava za kulturne događaje.
 4. Manifestacije iz oblasti kulture – pozicija „Grant za Novu godinu na otvorenom i Zimski grad “ – iznos od 215.000 KM (opšti fond 0 KM i grantovi 215.000) uvećan je za 60.000 KM tako da u rebalansu iznosi 275.000 KM (opšti fond 125.000 KM i grantovi 150.000). Ova pozicija u Budžetu za ovu godinu planirana je u iznosu od 0 KM na općem fondu jer nismo imali informaciju da će se ove godine održati navedena manifestacija, u momentu donošenja Budžeta za 2021. godinu.

Kada je u pitanju Služba za odgoj sredstva predviđena za obrazovanje u Budžetu za 2021. godinu u iznosu od 6.098.950 KM uvećana su za 13,24%, i u rebalansu Budžeta iznositi će 6.906.070 KM, povećanje se odnosi na slijedeće pozicije u Budžetu:

 1. Izdaci za tekuće poslovanje za predškolski odgoj – pozicija „Dječiji vrtić Ciciban“ – iznos od 949.210 uvećan je za 10.000 KM tako da u rebalansu iznosi 959.210 KM. Od 11 mjeseca ove godine, vrtić će dobiti prostor za još dvije vrtićke skupine i potrebno je osigurati sredstva za plaće 2 odgajatelja za 2 mjeseca.
 2. Izdaci za tekuće poslovanje za predškolski odgoj – pozicija „Dječiji vrtić Mostar“ – iznos od 1.260.410 uvećan je za 22.500 KM tako da u rebalansu iznosi 1.282.910 KM. Od 10 mjeseca ove godine, vrtić će dobiti prostor za još dvije vrtićke skupine i potrebno je osigurati sredstva za plaće 2 odgajatelja i jedrog pomoćnog kuhara za 3 mjeseca.
 3. Izdaci za tekuće poslovanje za predškolski odgoj – pozicija „Osnovna škola za djecu sa posebnim potrebama “ – iznos od 18.100 uvećan je za 10.000 KM tako da u rebalansu iznosi 28.100 KM. Od 9 mjeseca ove godine, škola je organizirala produženi boravak za učenike i navedena dodatna sredstva se odnose na troškove ishrane za 4 mjeseca ove godine.
 4. Investiciono održavanje i opremanje objekata, nabavka opreme – iznos od 40.000  KM uvećan je za 20.000 KM tako da u rebalansu iznosi 60.000 KM. Navedeni iznos potreban je kao dodatna sredstva za adaptaciju prostora u objektu Dječijeg vrtića Mostar  kako bi se dobio prostor za dodatne dvije vrtićke skupine. Iznos od 50.000 KM prema projektantskim cijenama, sa pozicije kapitalnih sredstava doznačen je ustanovi, međutim navedena sredstva nisu dovoljna zbog povećanja cijena građevinskog materijala.
 5. Transfer za osnovnom obrazovanje – pozicija „Interventna sredstva za grijanje “ – U Budžetu za 2021. godinu nisu planirana ova sredstva, a u rebalansu Budžeta planirana su sa 15.000 KM. Tri osnovne škole radile su rekonstrukciju grijanja i prešli sa drva na pelet, odnosno jedna škola je dobila i dvoranu tako da se grije veća površina. Navedena sredstva služiti će da se pokrije razlika u cijeni grijanja za tri mjeseca ove godine.
 6. Transfer za osnovnom obrazovanje – pozicija „Troškovi pregleda učenika, sistematski pregledi učenika “ – iznos od 14.000 uvećan je za 106.000 KM tako da u rebalansu iznosi 120.000 KM. Ova pozicija u Budžetu za ovu godinu planirana je u iznosu koliko je bilo na ovoj poziciji u izvršenju Budžeta za 2020. godinu. Za razliku od prošle godine kada se nisu mogli obaviti ljekarski pregledi zbog pandemije, ove godine imamo potrebu za većim iznosom financijskih sredstava za sistematske preglede koji se radi u punom obimu, odnosno planu.
 7. Transfer za osnovnom obrazovanje – pozicija „Troškovi prevoza učenika u osnovnim školama“ – iznos od 1.118.310 uvećan je za 745.210 KM tako da u rebalansu iznosi 1.863.430 KM. Ova pozicija u Budžetu za ovu godinu planirana je u iznosu koliko je bilo na ovoj poziciji u izvršenju Budžeta za 2020. godinu. Do povećanja je došlo tako da učenike vozi veći broj autobusa i sa duplo više polazaka kako bi se ispoštovale propisane epidemiološke mjere koje se odnose na prevoz putnika.
 8. Izdaci za mlade – „Stipendije studentima i učenicima“ – iznos od 280.000 uvećan je za 60.000 KM tako da u rebalansu iznosi 340.000 KM. Ova pozicija u Budžetu za ovu godinu planirana je u iznosu koliko je bilo potrebno da se isplate stipendije za 2021. godinu. Dodatna sredstva odnose se na nove stipendije po osnovu javnog natječaja za školsku 2021/2022. godinu (tri mjeseca u ovoj godini).
 9. Izdaci za sport – „Sportski savez Grada Mostara“ – iznos od 700.000 uvećan je za 100.000 KM tako da u rebalansu iznosi 800.000 KM. Dodatna sredstva odnose se na pokrivanje troškova sportskih manifestacija koje su održane u našem gradu a nisu bile planirane u Budžetu za 2021. godinu
 10. Izdaci za sport – „Red Bull skokovi“ – iznos od 0 KM uvećana je za 10.000 KM tako da u rebalansu iznosi 10.000 KM. Ova pozicija u Budžetu za ovu godinu planirana je u iznosu od 0 KM na općem fondu jer nismo imali informaciju da će se ove godine održati skokovi. Skokovi su održani krajem osmog mjeseca i treba planirati sredstva u rebalansu Budžeta.

 

Kada je u pitanju Socijalni segment sredstva predviđena za socijalni segment,  u odnosu na Budžet za 2021. godinu uvećana su za 30.000 i u rebalansu Budžeta iznositi će 4.108.328 KM, povećanje se odnosi na slijedeće pozicije u Budžetu:

 1. Grantovi pojedincima – pozicija „Subvencija građanima za komunalne usluge“ – iznos od 300.000 uvećan je za 30.000 KM tako da u rebalansu iznosi 330.000 KM. Ova pozicija uvećana je zbog povećanih potreba za subvencijama naših sugrađana za komunalne usluge.

 

 

 

 

Što se tiče stavke ”Zaštita boraca” sredstva predviđena za zaštitu boraca,  u odnosu na Budžet za 2021. godinu uvećana su za 75.000 i u rebalansu Budžeta iznositi će 415.000 KM, povećanje se odnosi na slijedeće pozicije u Budžetu:

 1. Pozicija „Sredstva za implementaciju Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica“ – iznos od 145.000 uvećan je za 75.000 KM tako da u rebalansu iznosi 220.000 KM. Ova pozicija služi za plaćanje troškova sahrana boraca, a uvećana se odnosi na dodatne troškove sahrana, jer je teško planirati navedena sredstva.

 

 

Odjel za privredu, komunalne i inspekcijske poslove

 

Služba za komunalne poslove i okolinu

U okviru odobrenih budžetskih sredstava za 2021. godinu za rad Službe za komunalne poslove i okolinu u Odjelu za privredu, komunalne i inspekcijske poslove utvrđeno je da će na pojedinim stavkama nedostajati sredstava, a da na nekim stavkama neće biti utrošena sva planirana sredstva. Iz tog razloga podnosimo zahtjev da se u okviru Odjela izvrši korekcija na način kako slijedi:

Ekon.kod     Stavka budžeta                     Plan 2020.        +/- (KM)           Plan nakon
                                                                                                                           rebalansa____
613212  Troškovi utroška                          320.000,00            – 60.000,00             260.000,00
električne energije
614411 Probni rad pročistača/bez             692.000,00          + 60.000,00             752.000,00

Troškova električne energije

821000  Nagrada za najuređenije                 15.000,0              -15.000,00                        0,00
dvorište I balkon u Gradu

615411 Nabavka kanti za otpatke I           20,000,00             +15.000,00                        35.000,00

Drveni štandovi

___________________________________________________________________________
Ukupno:                                                1.047.000,00                                        1.047.000,00

 

Obrazloženje:

Traženo je umanjenje stavke 613212 Troškovi utroška električne energije – zbog smanjenjog kapaciteta rada pročistača troši se manje električne energije.

Traženo je povećanje stavke 614411 Probni rad pročistača /bez troškova električne energije zbog nastanka troškova osiguranja objekta.

Traženo smanjenje stavke 821000 Nagrada za najuređenije dvorište i balkon u Gradu navedena stavka u ovoj godini zbog situacije sa covid-19 nije utrošena.

Traženo je povećanje stavke 615411 Nabavka kanti za otpatke i drveni štandovi- obilaskom terena uočena je potreba za povećanom nabavkom kanti za otpatake.

Nova stavka

Tekući grant Federacije                                                        +29.565.00                        29.565,00

29.565.00                        29.565,00

Obrazloženje:

Molimo uvođenje nove stavke pod  nazivom Tekući grant Federacije –dodano u rebalans. Obrazloženje: Investitor Grad Mostar dužan je da na ime pokrića posebnih troškova naknade za rad Komisije za tehnički pregled izvedenih radova u svrhu izdavanja odobrenja za probni rad postrojenja za preradu otpadnih voda(prečistača).

 

Odjel za urbanizam i građenje

 

 1. Cesta u poslovnoj zoni Gajevi

Prilikom realizacije ovog projekta (koji se nalazi u Budžetu za 2020 godinu)nisu bila prikupljena planirana sredstva na GP Sjever te je projekat realizovan u okviru raspoloživih sredstava (Sredstva Federalnog ministarstva i dio sredstava Grada). Obzirom da u Budžetu za 2021 godinu nisu planirana sredstva za daljnju realizaciju projekta po zaključenom ugovoru sa izvođačem, ugovor je okončan u okviru raspoloživih sredstava a okončana situacija je 0,tako da prema izvođaču nema obaveza ali su ostale obaveze prema nadzoru, zašto je zaprimljen račun u ukupnom iznosu od 975KM te se u Rebalansu na GP Sjever formira nova pozicija cesta Gajevi-nadzor u ukupnom iznosu od 975KM.

 

 1. Rekonstrukcija puta Salakovac-Humi

Projekat također na GP Sjever koji je u realizaciji i do kraja godine očekujemo okončanu situaciju, pa obzirom da je zaključen ugovor veći od vrijednosti osiguranih sredstava, potrebno je planirati povećanje ove stavke za ukupno 2345 KM.

Sredstva za obe ove stavke se mogu osigurati na GP Sjever, pozicija“Zaštita obala zaušćenje vodotoka Mošćanuše u G.Drežnici“, koja je planirana u ukupnom iznosu od 83.320 Km, a Rebalansom je smanjeno na 80.000 KM na račun prethodno navedenih projekata.

 

 1. Vodovod Hodbina-nadzor

Prilikom realizacije projekta izgradnje vodovoda za naselje Hodbina, koji je finansiran sredstvima granta Vlade Srbije, ostale su neplaćene usluge nadzora nad izvođenjem radova u ukupnom iznosu od 11700 KM.Nadzor je vršio JP Vodovod d.o.o. Mostar. Predlažemo da se ova stavka osigura u Rebalansu Budžeta – stavka naknade od potopljenog zemljišta kako bi se mogli platiti već ispostavljeni računi JP Vodovodu d.o.o.Mostar.

Odjel za finansije i nekretnine

 

Kao i kod drugih odjela i organizacionih jedinica i kod Odjela za finansije i nekretnine je bilo korekcija stavki. Uglavnom smo kod svih odjela izvršili male korekcije na platama, porezima i doprinosima, naknadama, izdacima za materijal i usluge. Kod nekih odjela smo smanjili ta sredstva jer nije došlo do popunjavanja predviđenih radnih mjesta, dok smo kod drugih  morali neke navedene stavke povećati.

U odjelu za finansije i nekretnine smo povećali stavku Troškovi sudskih sporova/presuda sa 1.700.000 KM po planu na 4.000.000 KM po Rebalansu. Tu smo uzeli u obzir sve sudske izvršne presude, koje treba platiti ili je njihova realizacija već bila.

Također je znatno povećana i stavka Troškovi zateznih kamata i troškovi spora, sa planiranih 350.000 KM na 1.800.000 KM po Rebalansu. Ako plaćamo po presudama onda imamo i troškove spora i zatezne kamate po istim, koje se vode odvojeno u Službi za finansije.

Stavku Otplate kredita smo smanjili sa planiranih 2.100.000 KM na 1.900.000 KM po Rebalansu.

U službi za nekretnine pored prenesenih odnosno planiranih sredstava u Budžetu za 2021.godinu za eksproprijaciju, u iznosu od 418.274 KM bilo je potrebno još planirati po Rebalansu iznos od 204.247 KM namjenskih sredstava za tu namjenu.

Ostale manje korekcije se mogu vidjeti iz tabelarnog pregleda Rebalansa.

Prethodni članakU Srpskoj 304 nova slučaja korone, u Trebinju 46 novozaraženih
Naredni članakGRADSKO VIJEĆE MOSTARA: Rebalans kritikovale samo vijećnice Baralija i Ćavar