Početak predizborne kampanje za Mostar 20. novembra

Regulatorna agencija za komunikacije u BiH /RAK/ saopštila je da izborna kampanja za lokalne izbore u gradu Mostaru zvanično počinje 20. novembra i traje 30 dana.

U skladu sa tim, neposredno obraćanje političkih subjekata, kao i emitovanje plaćenog političkog oglašavanja počinje u periodu od 30 dana prije dana izbora, odnosno 20. novembra – saopšteno je danas iz RAK-a.

U saopštenju se navodi da pružaoci medijskih usluga koji signalom pokrivaju područje grada Mostara imaju obavezu poštivanja Poglavlja 16 Izbornog zakona BiH i Pravilnika o medijskom predstavljanju političkih subjekata u periodu od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora.

Pružaoci medijskih usluga koji svojim signalom pokrivaju područje grada Mostara obavezni su dostaviti Agenciji raspored planiranih izbornih programa najkasnije sedam dana prije početka izborne kampanje, kao i važeće cjenovnike marketinških usluga najkasnije 15 dana prije početka izborne kampanje.

Izborna šutnja počinje 24 časa prije otvaranja biračkih mjesta, odnosno 19. decembra u 7. 00 časova, i traje do njihovog zatvaranja.

Pravilnik o medijskom predstavljanju političkih subjekata u periodu od dana raspisivanja do dana održavanja izbora, kao i Izborni zakon BiH dostupni su na veb stranici Agencije www.rak.ba, a lista ovjerenih političkih subjekata za izbore dostupna je putem veb stranice Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba

Agencija i ovim putem poziva sve televizijske stanice da praćenje izborne kampanje, odnosno svoje izborne programe u najvećoj mogućoj mjeri učine pristupačnim licima sa oštećenjem sluha, kao i slijepim i slabovidim licima.

U programima poput izbornih hronika i političkih debata, te neposrednom obraćanju političkih subjekata preporučuje se obezbjeđenja tumačenja na znakovni jezik ili titlovanje.