PD PS BiH o naplati sudskih taksa, sukobu interesa…

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH trebao bi danas da razmotri Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom BiH, kojim se stvaraju uslovi za uspostavljanje efikasnog mehanizma naplate sudskih taksa.

Ovim izmjenama i dopunama zakona, koje je u parlamentarnu proceduru uputio Savjet ministara, a koje će poslanici razmatrati u drugom čitanju, uređuje se, odnosno mijenja vrijeme zastare, te otklanjaju nedostaci u postupku naplate i donošenja rješenja o prinudnoj naplati nenaplaćene sudske takse.

Istovremeno se preciziraju odredbe s ciljem efikasnijeg postupka prinudne naplate sudske takse licima koja nemaju boravište ili prebivalište u BiH, ali imaju imovinu u BiH.

Na dnevnom redu sjednice je u drugom čitanju i Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama vlasti BiH, čiji su predlagači poslanici Saša Magazinović /SDP/, Damir Arnaut /Naša stranka/ i Jasmin Emrić /A-SDA/.

U prvom čitanju poslanici bi trebali razmatrati Prijedlog zakona o javnim nabavkama BiH, sa mišljenjem Ustavnopravne komisije, čiji su predlagači poslanici iz Kluba DF-a.

Na predloženom dnevnom redu je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH čiji je predlagač poslanik SDP-a BiH Saša Magazinović.

Predloženim izmjenama i dopunama Izbornog zakona briše se odredba kojom se propisuje mogućnost istovremenog obavljanja izabrane dužnosti i dužnosti u izvršnoj vlasti u periodu do konstituisanja izvršnih organa vlasti izabranih na redovnim izborima u istom izbornom ciklusu.

Utvrđuje se da lice koje je izabrano u zakonodavnu vlast na svim nivoima vlasti u BiH za vrijeme trajanja mandata može prihvatiti vršenje izvršne funkcije pod uslovom da mandat u zakonodavnoj vlasti stavi u mirovanje.

Za vrijeme mirovanja mandat se dodjeljuje sljedećem kandidatu sa iste liste sa koje je izabrano lice koje mandat stavlja u mirovanje.

Na dnevnom redu je i nekoliko izvještaja komisije Kolegijuma za postizanje saglasnosti o poslaničkim zahtjevima, međi kojima je zahtjev poslanika Damira Arnauta za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, po hitnom postupku.

Poslanici bi trebalo da razmatraju i izvještaj komisije Kolegijuma o nastojanju za postizanje saglasnosti o izvještaju o realizaciji Revidirane strategije BiH za sprovođenje Aneksa sedam Dejtonskog mirovnog sporazuma za 2018. godinu, čiji je podnosilac Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara.

U izvještaju je, između ostalog, navedeno da je tada 17.669 izbjeglih iz BiH bilo van zemlje, te da je status raseljenih imalo 96.421 lice.

Na dnevnom redu je i prijedlog izvještaja o realizaciji Strateškog plana ruralnog razvoja BiH za period od 2018. do 2021. godine, te izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za prošlu godinu, čiji su podnosioci Predsjedništvo BiH i Kancelarija za reviziju institucija BiH.