MJEŠTANI KUTI KOD MOSTARA TRAŽE DA GRADSKO VIJEĆE SPASI NJIHOVO SELO: Vijećnici odlučuju da li će biti na strani građana ili nelegalnog bogaćenja tajkuna

Mještani naselja Kuti, sjeverno od Mostara, zatražili su od Gradskog vijeća Mostara i gradonačelnika Marija Kordića da se izmjenom prostornog plana ispravi greška i nepravda i ukloni kamenolom koji se uz razne prevare i malverzacije našao u prostornom plamu u njihovom selu.

Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Mostara pokrenuta je inicijativa o izmjeni prostornog plana kada je u pitanju kamenolom Kuti. Inicijativu je pokrenula vijećnica Vesna Šunjić, a istu je podržao i zamjenik predsjednika Gradskog vijeća Velibor Milivojević.

Šunjić je navela da su mještani Kuti, njih 125 zatražili pomoć Gradskog vijeća i izmjenu prostornog plana u ovom mjestu.

”Na zahtjev mještana naselja Kuti –Livač tražimo izmijene prostornog plana Grada Mostara u ovom naselju na način da se odobrena lokacija za eksploataciju kamena ”Zukulja” premjesti na lokaciju koja neće ugrožavati obližnje naselje, podzemne i nadzemne vode, kao i samu sigurnost radova budući da se radi o miniranom području”, navela je ona.

Ona je podcrtala da zahtjev 125 ljudi  treba uzeti u obzir krajnje ozbiljno. Navela je da mještani tvrde, a da su svoje tvrdnje potkrijepili i dokumentacijom, da je staro Gradsko vijeće izvršilo izmjenu prostornog plana pretvarajući šumskog zemljišta u njihovom naselju u kamenolom, a da pri tom nisu uzete u razmatranje činjenice da se u neposrednoj blizini nalaze podzemne i nadzemne vode, naselje.

”Ovo naselje nema ni prilazni put kako bi se mogla raditi eksploatacija. Zato tražimo da se izmjeni prostorni plan i ovaj kamenolom izmjesti tamo gdje neće ugrožavati naselje i vodotoke”, dodala je Šunjić.

Zamjenik predsjednika Gradskog vijeća Velibor Milivojević stava je da je potrebno podržati zahtjeve mještana Kuti. ”Ovu inicijativu trebamo uzeti u obzir ozbiljno i pažljivo se odnositi prema njoj, jer činjenica je da su se mještani, bez obzira na vjeru i naciji, udružili da sačuvaju svoju okolinu i svoje mjesto. Bez obzira što izgleda da su ispunjeni  formalno – pravni  uslovi za otvaranje kamenoloma trebamo da vidimo kako se došlo do tih odluka. Prema mojim saznanjima mnogo toga je urađeno, neću reći uz prevaru, ali sigurno bez znanja mještana”, kazao je Milivojević.

Podsjetio je da mještani tvrde da postoje indicije da procedura kojom se došlo do  odluka o kamenolomu nije sprovedena u skladu sa zakonom, te da dozvole nisu mogle biti izdate jer se područje kamenoloma preklapa sa dijelom koji je miniranim, te koji se nalazi u blizini vojnih objekata.  Dodaje da mještani skreću pažnju na to da procedura javne rasprave nije provedena na javan i transparentan način kako to zakon nalaže.

Mještani naselja Kuti Livač poslali su svu dokumentaciju i zahtjeve svim vijećnicima, te očekuju pozitivan ishod. ”Očekujemo razumijevanje gradonačelnika, kao i svih vijećnika i nadamo se pozitivnom ishodu. Iza ovih zahtjeva stoji cijelo selo, svi mještani, a sa druge strane imamo sumnjive poslove, sumnjivo pribavljene dozvole i namjeru da se uništi cijelo jedno selo da bi neko u svoje džepove stavio milione i odnio iz Mostara”, navode mještani za Top Portal.

Mještani Kuti su, zbog nemogućnosti da nastupaju kao pojedinci, osnovali „Eko Udruženje Kuti“ (EUK), a isto je ovlastilo Advokatsku kancelariju da zastupa njihove interese.

U tom kontekstu Eko Udruženje Kuti ishodilo je da kod Ministarstva privrede Hercegovačko-neretanskog kantona bude stranka u postupku izdavanja neophodnih dozvola. To isto se traži kod Ministarstva građenja i prostornog planiranja HNK. Od Ministarstva privrede su 26.10.2021. dobili zaključak gdje se prekida postupak izdavanja dozvola.

Takođe je upućen zahtjev Vladi HNK da se preispita Ugovor o koncesiji prvotnom koncesionaru preduzeću MAJDAN-KUTI, jer je navodno isto prodalo preduzeće investitorima iz Turske sa privremenim boravkom, a koji su se upisali u Sudski registar suda u Mostaru sa ukupnim udjelom kapitala od 2000 KM.

Mještani sela Kuti, od početka oktobra drže straže na seoskom putu i svojim tijelima brane prolazak teških mašina preduzeća ”Majdan Kuti” koje namjerava otvoriti kamenolom u njihovom selu i vršiti eksploataciju narednih 21 godinu.

Mještani tvrde da bi otvaranje kamenoloma u blizini njihovih kuća dovelo do ekološke katastrofe i da bi se svi morali iseliti. Zbog toga su krenuli u borbu da ne dopuste otvaranje kamenoloma. Oni navode i da je preduzeće ”Majdan Kuti” potrebne koncesije i dozvole dobilo na ilegalan način. Sumnjaju u koruptivne radnje i prevare, jer je u pitanju posao težak milionima maraka.

Mještani ističu da je od nekolicine njih prije dvadesetak godina traženo da daju saglasnost  da se tu iskopa nešto kamena i pržine za izgradnju Starog mosta. Kako je svima bilo važno da se što prije obnovi porušeni simbol grada, niko nije imao ništa protiv. Međutim, niko od njih nije ni znao, ni slutio da se njihovi potpisi uzimaju za kamenolom i vađenje 680. 000 kubika kamena.

 

Dvadeset godina nakon toga nije se dešavalo ništa, da bi 21. avgusta 2021. godine u selo ušle teške mašine i kamioni. Tek tada mještani saznaju da koncesionar „Majdan-Kuti“ d.o.o. Mostar ima dozvolu za eksploataciju mineralne sirovine dolomita i krečnjaka na period od 21 godinu na lokaciji ”Zukulja”u Kutima koju je izdala Vlada Hercegovačko–neretvanskog kantona kao koncesor 2015. godine ovom privrednom društvu.

Mještani ne odustaju od namjere da brane svoje selo. Na potezu su ministarstva u Vladi HNK, istražni organi, te Gradsko vijeće Mostara.

Mještani tvrde da gradonačelnik i vijećnici Mostara samo trebaju odlučiti da li će biti na strani građana i zakona ili nelegalnog bogaćenja tajkuna po svaku cijenu.

Prethodni članakDodik: Rusko-srpski hram u Banjaluci važan za SPC
Naredni članakHilandar zatvoren zbog virusa korona