KONAČNO: VLADA HNK U SRIJEDU O KONSTITUTIVNOSTI SRBA

Predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona Nevenko Herceg stavio je na dnevni red Vlade HNK, koja će se održati u srijedu, davanje mišljenja Vlade na izmjene Ustava HNK koji se odnosi na konstitutivnost Srba, saznaje Top Portal.

Vlada HNK je 25. maja dobila dopis iz Skupštine HNK u kome traži mišljenje Vlade HNK na prijedlog amandmana na Ustav HNK koje je podnijelo 12 hrvatskih zastupnika, a koji se odnose na promjene Ustava koje će konačno omogućiti da Srbi u HNK budu konstitutivan narod.

Klub poslanika HDZ-a u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona /HNK/ pokrenuo je 30. aprila ove godine inicijativu za promjene Ustava ovog kantona, kojim bi bila riješena konstitutivnost srpskog naroda.

Zamjenik predsjedavajućeg kantonalne Skupštine Tomislav Martinović /HDZ/ izjavio je tada da će inicijativa biti upućena prema Vladi HNK. ”Mi ćemo pokušati u okviru tih pitanja obuhvatiti i ona druga koja se tiču institucija koje odavno nemamo. Tako bismo trenutno stanje i osnovni pravni akt kantona uskladili s onim što u praksi imamo”, rekao je Martinović novinarima.

Predsjedavajući Skupštine HNK Šerif Špago /SDA/ istakao je da još od 2017. godine u skupštinskoj proceduri postoje amandmani koje je utvrdio Klub Bošnjaka u vezi sa izmjenama Ustava, koji se odnose na konstitutivnost srpskog naroda i na ravnopravnu upotrebu srpskog jezika i pisma ćirilica.

“Mogu odgovorno reći da će svi poslanici u Klubu Bošnjaka podržati prijedlog kad dođe iz Kluba poslanika hrvatskog naroda i mislim, ako se krene u tu proceduru, da je sve pripremljeno. Praktično samo treba mogućnost da se izmjene Ustava utvrde i donesu sa dvotrećinskom većinom, a to je sa 20 ruku. Ako Klub poslanika Hrvata bude za, nema nikakvih problema da se to završi. Ako bude trebalo i vanrednu sjednicu ćemo zakazati da bi to civilizacijsko pitanje riješili”, izjavio je  tada Špago.

Ustavni sud FBiH je još u maju 2019. utvrdio da nekoliko odredaba ustava tri kantona krše Ustav FBiH, te naredio da kantonalne skupštine izmjene svoje ustave u roku od šest mjeseci, ali to do sada nije učinila nijedna.

U HNK je u više navrata SDP i Klub Bošnjaka pokušavao staviti na dnevni red izmjene Ustava kojima bi se omogućila konstitutivnost Srba, no Hrvati su bili protiv.

Koordinacija srpskih organizacija u Mostaru pozvala je u više navrata sve stranke u ovom kantonu da ne prave politički cirkus od ovog pitanja i da ne koriste srpski narod u međusobnim obračunima.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je u julu 2000. godine donio odluku kojom se od Federacije BiH i Republike Srpske (RS), traži da izmijene svoje ustave kako bi se osigurala puna ravnopravnost tri “konstitutivna naroda” na čitavom području BiH.

Nakon što je ova odluka donesena, u narednih nekoliko godina, osam kantona (Kanton Sarajevo, Tuzlanski kanton, Zeničko-dobojski kanton, Bosansko-podrinjski kanton, Unsko-sanski kanton, Srednjebosanski kanton, Zapadnohercegovački kanton i Kanton 10) je izmijenilo svoj Ustav kako bi se Srbima osigurala ravnopravnost. Danas, samo dva kantona ne priznaju Srbe kao konstitutivni narod, a to su Posavski kanton i Hercegovačko-neretvanski kanton.

U Ustavu FBiH nakon amandmana visokih predstavnika precizirano da su Srbi konstitutivan narod u FBiH, te se sa više amandmana i odluka navodi da one obezbjeđuju da konstitutivni narodi i pripadnici grupe ostalih budu proporcionalno zastupljeni u organima vlasti kantona, ali i opština, te pravosudnim institucijama i to u skladu sa popisom stanovništva iz 1991. godine do potpunog provođenja Aneksa sedam.

Visoki predstavnik za BiH Pedi Ešdaun 2002. godine je čak precizira da “ove izmjene i dopune imaju veću pravnu snagu od nedosljednih odredaba kantonalnih ustava, zakona, propisa i akata. Za stupanje na snagu ovih izmjena i dopuna u kantonima nije potrebno donijeti dodatne normativne akte. Međutim, organi vlasti kantona i dalje imaju obavezu da svoje ustave usklade sa Ustavom FBiH”.

Iako su u osam kantona Srbi formalno konstitutivni njihov položaj i prava i dalje su ugroženi i konstitutivnost se ne poštuje ni prilikom konstituisanja vlasti, ni zapošljavanja, kao ni upotrebe srpskog jezika i ćiriličnog pisma.

Da li će u HNK ovo pitanje konačno biti riješeno ili će još jednom poslužiti za obračun hrvatskih i bošnjačkih stranaka saznaćemo već u srijedu na sjednici Vlade HNK koju čine ministri iz HDZ-a i SDA.