Knežević: Poligoni nisu mjesto za vjerske obrede

Zdravlje ljudi mora da bude na prvom mjestu i važnije je od bilo kakve vježbe i bilo čijih ambicija i nije prihvatljivo poligone za obuku i strelišta koristiti za vjerske objekte i to stavljati u prvi plan, rekao je zamjenik načelnika Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH Gojko Knežević.
Knežević je istakao da realizacija vježbe “Dinamičan odgovor 2020” na Manjači kod Banjaluke, čiji je cilj ocjenjivanje dostignutog nivoa operativnih sposobnosti bataljonske grupe lake pješadije, prema tom konceptu u uslovima pandemije svakako nosi brojne rizike.

– Bilo je oprečnih mišljenja o pitanju njene realizacija u ovim uslovima. U pripremi su preduzete značajne epidemiološke mjere koje će nadgledati tim za praćenje njihovog poštivanja, a koji čine ljekari. Tok i završetak vježbe zavisiće od zapažanja i izvještavanja tima za praćenje. Zdravlje ljudi mora da bude na prvom mjestu i važnije je od bilo kakve vježbe i bilo čijih ambicija – rekao je Knežević za Glas Srpske.

Komentarišući činjenicu da su vojnici na Manjači klanjali džumu, te u vezi sa tim izjavu načelnika Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH Senada Mašovića da su vjerska prava zagarantovana svim pripadnicima, kao i svim građanima, Knežević je rekao da je to tačno, ali da se to ne smije zloupotrebljavati.

On je napomenuo da se vjerski obredi obavljaju u vjerskim objektima ili u za te obrede posebno uređenim prostorijama unutar pojedinih kasarni.

– Nije prihvatljivo poligone za obuku i strelišta na ovaj način koristiti za vjerske objekte i to stavljati u prvi plan. Niko nema ništa protiv zadovoljavanja vjerskih potreba, ali ovo je imalo sasvim drugi cilj i potpuno jasno pokazuje šta je kome stvarni prioritet. Obred služi za zadovoljavanje vjerskih potreba pojedinca, a ne za snimanje i objavljivanje na društvenim mrežama – naglasio je Knežević.

Kada je riječ o Mašovićevoj izjavi da BiH nastavlja svoj put prema NATO, Knežević je naveo da generali treba da se drže profesionalnog okvira i dodao da je to u više navrata i rekao Mašoviću.

Prema njegovim riječima, taj okvir podrazumijeva rad na izgradnji sposobnosti Oružanih snaga BiH da uspješno izvršavaju Zakonom o odbrani definisane zadatke.

– Bilo koji integracioni procesi su vrhunska unutrašnjopolitička i spoljnopolitička pitanja i zna se koje za to pitanje nadležan i ko time treba da se bavi. To sigurno nisu generali i dobro je što je tako. Neki od generala su to davno shvatili, a nekima će očigledno biti potrebno još vremena da to shvate – naveo je Knežević.