Cvijanović: Zaključak neistinit i ima za cilj unitarstički urediti BiH; Srpska štiti ustavni poredak

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da je “zaključak Predsjedništva povodom eskalacije napada organa Republike Srpske na temeljne odredbe Dejtonskog sporazuma i ugrožavanja ustavnopravnog poretka države BiH” ne samo krajnje neistinit i da na maliciozan način pokušava predstaviti političku situaciju u BiH, već i da je funkcionalno usmjeren ka realizaciji ciljeva unitarističke politike koju zastupaju politički akteri sa sjedištem u Sarajevu.

Cvijanović je podsjetila da je na Osmoj redovnoj sjednici Predsjedništva BiH od 10. oktobra, na prijedlog bošnjačkog člana Predsjedništva, tačka pod nazivom “Prijedlog zaključka Predsjedništva BiH u povodu eskalacije napada organa entiteta Republika Srpska na temeljne odredbe Dejtonskog mirovnog sporazuma i ugrožavanja ustavnopravnog poretka države BiH” usvojena u drugom krugu glasanja preglasavanjem srpskog člana Predsjedništva BiH, odnosno glasovima bošnjačkog i hrvatskog člana Predsjedništva.

– Kao srpski član Predsjedništva, odnosno kao neko ko je na tu poziciju biran sa teritorije Republike Srpske i koji je dužan da štiti njene interese, uvjerena sam da je navedeni zaključak veoma štetan po vitalne entitetske interese Republike Srpske, te sam u skladu sa navedenim, a na osnovu člana V tačka 2 stav d) Ustava BiH, odnosno člana 42 stav 3 Poslovnika o radu Predsjedništva BiH, uputila Zahtjev Narodnoj skupštini Republike Srpske da se izjasni o štetnosti navedenog zaključka po vitalne entitetske interese Republike Srpske, u skladu sa propisanom procedurom –  navela je Cvijanović.

U obraćanju na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske o vetu na navedeni zaključak Predsjedništva koji je usvojen bez konsenzusa, ona je naglasila da se tu prepoznaje i zlonamjerni pokušaj identifikovanja institucija Republike Srpske i njenih predstavnika kao isključivih “krivaca” za dugotrajnu krizu kroz koju prolazi BiH, ali i lažna optužba da su institucije Republike Srpske usmjerene ka ugrožavanju Dejtonskog sporazuma i ustavnog poretka BiH.

Pri tome, dodala je Cvijanović, predlagač spornog akta ne bavi se samo neposredno unutrašnjom političkom situacijom u BiH, već nastoji izvršiti dodatnu internacionalizaciju ovog pitanja, prizivajući, između ostalog, sankcije za institucije i pojedince iz Republike Srpske od Evropske unije, SAD, OHR-a i slično, a zaključkom se tretiraju i susjedne zemlje.

– Ovim se jasno prepoznaje politički mentalitet predlagača koji BiH ne vidi kao zajednicu u kojoj konstitutivni narodi i ostali građani rješavaju probleme kroz unutrašnji dijalog i djelovanjem domaćih, demokratski izabranih institucija, već kao protektorat, koji bi u tom statusu trebalo da ostane sve dok bošnjački političari ne ispune sve svoje političke ciljeve u pogledu unitarizacije BiH i centralizacije njenih institucija u kojima bi oni upravljali svim procesima – ukazala je ona.

Nažalost, dodala je srpski član Predsjedništva BiH, pojedini strani predstavnici im u tome zdušno pomažu, čineći BiH iz dana u dan sve manje suverenom i sve manje sposobnom da živi svoj stvarni ustavni život.

Naglasila je da pri tome, predlagač spornog akta direktno napada prije svega Narodnu skupštinu Republike Srpske, kao reprezenta narodnog suvereniteta, kao i niz akata koje je Narodna skupština usvajala u prethodnom periodu u pokušaju zaštite ustavnog položaja i nadležnosti Republike Srpske, proisteklih iz Dejtonskog sporazuma, ali i druge institucije i predstavnike Republike Srpske.

– Izrazila sam apsolutno neslaganje sa predloženom tačkom dnevnog reda i potrebom da uopšte diskutujemo o temi koju je predlagač predložio ocijenivši je tendencioznom, prepunom netačnih kvalifikacija, politikantskom, ali i štetnom po ukupne odnose u BiH, koji su ionako narušeni usljed hroničnog nedostatka međusobnog povjerenja kojem su umnogome ‘kumovali’ i stranci čije djelovanje i sankcije priziva bošnjački član Predsjedništva – naglasila je Cvijanović.

Dodala je da je ukazala i na to da je apsolutno neprihvatljiv način na koji je predlagač želio da se do zaključaka dođe preglasavanjem, a posebno da neki zajednički organ na nivou BiH daje negativnu ocjenu rada ili upućuje kritiku na račun institucija Republike Srpske.

– Činjenica da ovaj materijal sadrži upravo takve kvalifikacije i kritike na račun rada Narodne skupštine Republike Srpske, predsjednika ili Vlade Republike Srpske, jasno upućuje na politikantski, ali krajnje zlonamjeran pristup predlagača jer Predsjedništvo BiH nije nadležno da ocjenjuje, preispituje ili kvalifikuje akte Narodne skupštine i drugih institucija Republike Srpske – pojasnila je Cvijanović.

Takođe, s obzirom na političku namjeru predlagača da se ocrni Republika Srpska i prikaže remetilačkim faktorom, kao i da je ovo još jedan u nizu pokušaja da se sakriju stvarni uzroci dugotrajne krize u BiH, srpski član Predsjedništva BiH rekla je da smatra da je neophodno da se obrati poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske i traži da, u skladu sa Ustavom propisanom procedurom, spriječe da ovakvi štetni zaključci ili odluke Predsjedništva BiH stupe na snagu.

Ukazala je da je Narodna skupština Republike Srpske demokratska institucija u kojoj sjede poslanici koji predstavljaju odraz izborne volje građana Republike Srpske, koja ostvaruje svoju ustavnu funkciju na način da nije potčinjena niti je u hijerarhijski podređenom položaju u odnosu na bilo koji drugi parlament u BiH, ali ni u odnosu na Predsjedništvo BiH.

– Stoga je jasno da je predlagač želio doći jedino do negativne političke kvalifikacije na račun Republike Srpske, kao i da dodatno navodno “alarmira” međunarodnu javnost, koju oni inače već godinama lažno alarmiraju, ali povrh svega da pokaže da se do svega toga može doći preglasavanjem srpskog člana Predsjedništva BiH. Smatram da upravo Narodna skupština Republike Srpske, koristeći svoj Ustavom propisani mehanizam zaštite, može stati u kraj ovakvim unitarističkim namjerama i stoga sam se i obratila poslanicima Narodne skupštine s molbom da i u ovom slučaju potvrde mehanizam veta, kako bi se spriječilo stupanje na snagu spornog zaključka” – rekla je srpski član Predsjedništva BiH.

Cvijanović istakla je da je Predsjedništvo BiH zloupotrebljeno, kao i da su materijal i zaključci do kojih se došlo preglasavanjem srpskog člana Predsjedništva, štetni po interese Republike Srpske, te da su napravljeni s namjerom daljeg falsifikovanja i lažnog prikazivanja stanja u BiH.

U obraćanju na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske o vetu na “zaključak Predsjedništva povodom eskalacije napada organa Republike Srpske na temeljne odredbe Dejtonskog sporazuma i ugrožavanja ustavnopravnog poretka države BiH” koji je usvojen bez konsenzusa, Cvijanović je rekla da nije tajna da u okviru BiH postoje nepomirljivi stavovi po pitanju uloge međunarodnog faktora, odnosa prema zemljama regije, odnosima između različitih nivoa vlasti u BiH, a konačno, i u vezi sa identifikacijom uzroka mnogobrojnih kriza kroz koje BiH prolazi duži niz godina.

Prema njenim riječima, jasno je da političari iz reda bošnjačkog naroda smatraju da međunarodni faktor treba da ispunjava njihove političke želje u obračunu sa ustavnim i konstitutivnim dijelovima BiH ili političkim akterima koji ne dijele njihove političke unitarističke vizije.

– Isto tako, jasno je i da institucije Republike Srpske ne žele da se odreknu svojih ustavnih prava. Konačno, kako bi sve to izgledalo kad bi se institucije Republike Srpske odrekle svog ustavnog kapaciteta vidi se i na ovom primjeru preglasavanja u Predsjedništvu BiH, koje je i povod za sazivanje ove posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, ali i po brojnim drugim primjerima iz svakodnevne prakse u kojima se uporno nastoje umanjiti ustavne nadležnosti Republike Srpske – navela je Cvijanovićeva.

Ona smatra da su najveći uzročnici kriza u BiH pretenzije političara iz reda jednog naroda na štetu drugih, što prepoznaje i u političkom narativu bošnjačkog člana Predsjedništva BiH, a ove su pretenzije, nažalost, najčešće sinhronizovane i podržane i od dijela stranog faktora, koji je generator mnogobrojnih kriza u BiH.

– Zato i ne čudi što bošnjački političari uporno pozivaju strance da djeluju protiv onih koje ne trpe u zajedničkoj državi, ali jeste čudno, i za svaku je osudu, to što im ti stranci u tome udovoljavaju – konstatovala je Cvijanović.

Ponovila je da Narodna skupština Republike Srpske nije dužna da polaže račune Predsjedništvu BiH niti ono može da preispituje njene akte.

– To zna i predlagač sporne tačke do čijeg usvajanja je došlo preglasavanjem. Cijenim da je njegov motiv, osim evidentne netrpeljivosti koju ima kad je riječ o Srbima, Republici Srpskoj i Srbiji, i želja da zloupotrijebi zajednički organ, kakav jeste Predsjedništvo BiH, kako bi nastavio da u domaćoj i međunarodnoj javnosti plasira optužbe na račun Republike Srpske za navodno ugrožavanje Dejtonskog sporazuma i ustavnog poretka BiH – naglasila je Cvijanović.

Narodna skupština Republike Srpske nije donijela niti jedan akt kojim se narušava teritorijalni integritet BiH, rekla je ona, ali jeste ukazala na devijacije nastale putem stranog intervencionizma zbog kojeg postoje značajne razlike između onog što je propisao Ustav, i onog što imamo u praksi na institucionalnom planu.

Takođe, dodala je srpski član Predsjedništva BiH, Narodna skupština Republike Srpske jeste ukazala da BiH nema istinski suverenitet sve dok obaveze domaćih institucija uzurpiraju neizabrani stranci.

– Čak ni visoki predstavnici koji su izabrani u skladu sa Aneksom 10 Dejtonskog sporazuma nemaju pravo da donose zakone, niti odluke kojima se proglašavaju zakoni. U pogledu Kristijana Šmita taj problem postaje još evidentniji, prvo zato što on nije izabran u skladu sa dejtonskom procedurom, a potom i što je vršio zakonodavne intervencije za koje nema ovlaštenje ni po domaćem, ni po međunarodnom pravu – ukazala je Cvijanović.

Takođe, navela je ona, Narodna skupština Republike Srpske jeste ukazala i na političku obojenost Ustavnog suda BiH, tražeći da ova institucija dobije kredibilitet i integritet koji zaslužuje, a koji zbog svoje prakse nema, jer se upušta u kreiranje novih ustavnih rješenja umjesto da štiti postojeća.

– Treba podsjetiti da je, primjera radi, prije par godina lider SDA i javno govorio da su Ustavni sud sa stranim sudijama i OHR poluge bošnjačke politike i da se kao takvi moraju očuvati. O tome u kojoj mjeri su na sceni dvostruki standardi i aršini, može poslužiti i sljedeći primjer. Naime svi domaći i strani navodni i lažni ustavobranitelji nas uporno upozoravaju da se odluke Ustavnog suda BiH moraju poštovati, pa onda mi njih s pravom pitamo šta ćemo sa odlukom tog istog Ustavnog suda BiH iz 2006. godine u kojoj je rečeno da visoki predstavnici, da bi to i bili, moraju biti verifikovani u Savjetu bezbjednosti UN – istakla je Cvijanović.

Ona je upitala da li odluke tog suda treba poštovati i kad je riječ o Kristijanu Šmitu, ili samo onda kad se njima ostvaruje njihov politički cilj protiv Republike Srpske?

– Onda predlagač ovog spornog materijala, bošnjački član Predsjedništva BiH, pretvarajući se da je ustavobranitelj, poziva tog istog Kristijana Šmita, koji po tumačenju Ustavnog suda BiH nije visoki predstavnik, da sankcioniše Republiku Srpsku, njene institucije i predstavnike, optužujući ih da ruše ustavni poredak! To već dovoljno govori o tome u kakvom pravnom i političkom ludilu živi BiH. A, da ne pominjemo kako onda takav Kristijan Šmit mijenja Krivični zakon BiH da bi krivično bio gonjen onaj ko ne poštuje njegove odluke! I sve to je našim kolegama bošnjačkim političarima u redu, jer kako javno i rekoše, OHR i Ustavni sud su njihove poluge moći – naglasila je srpski član Predsjedništva BiH.

Pozvala je narodne poslanike da dvotrećinskom većinom podrže proglas o proglašenju osporenog akta kao veoma štetnog po vitalni entitetski interes Republike Srpske i na taj način pokaže svoj stav prema preglasavanju i lošim kvalifikacijama upućenim na račun Republike Srpske.

Prethodni članakLana Pudar u finalu na 200 metara delfin na Svjetskom kupu u Budimpešti
Naredni članakDodik: Poslanici da podrže veto Cvijanovićeve; Cilj svih napada na Srpsku je imovina