BORBA MJEŠTANA KUTI KOD MOSTARA SE NASTAVLJA: NAJAVILI KRIVIČNU PRIJAVU PROTIV MINISTRA SUADA HASANDEDIĆA

Eko udruženje ”Kuti”, koje okuplja mještane istoimenog mostarskog naselja koji se bore protiv izgradnje kamenoloma u ovom mjestu, najavilo je podnošenje krivične prijave Tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) protiv ministra građenja i prostornog uređenja u Vladi HNK Suada Hasandedića zbog, kako su naveli, nesavjesnog rada i pogodovanje investitoru na štetu mještana, koji bi ministru, trebali biti prioritet.

Iz Eko udruženja ”Kuti” o ovome su obavijestili i ministra Hasandedića.

Eko Udruženje “KUTI” obratilo se ministru kao stranka u postupku u predmetu izdavanja urbanističe saglasnosti za otvaranje kamenoloma „ZUKULJA“ investitora MAJDAN-KUTI iz Mostara, u njihovom naselju, čijem otvaranju se protive mještani.

”Nakon uvida u dostupne dokumente, zaključujemo da sam postupak vodite na pristrasan način, gdje očito idete u smjeru da pogodujete investitoru. Vašim zahtjevom od 29.09.2021. upućenom Odjelu za Urbanizam grada Mostara, tražili ste izvod iz prostornog uređenja Grada Mostara i ostale prateće dokumente. Od Odjela za Urbanizam, urbanističko planiranje dobijate akt od 21.10.2021. u kojem navode, da prostornim planom nije predviđena pristupna cesta kamenolomu. Nezadovoljni odgovorom novim zahtjevom tendenciozno tražite mogućnost i uslove osiguranja kolskog puta do eksploataciong polja. Odjel za Urbanističko planiranje izdaje novi dokument, pod istim djelovodnim brojem kojim se nudi pristupni put koji prolazi kroz samo naselje, koji nije predviđen za transport teških strojeva i kamiona, kojim se i dalje ugrožavaju životi, zdravlje i kvalitet života stanovnika ovog naselja. Najvećim dijelom, inače predloženi put prelazi preko privatnih parcela koje su još uvijek u njihovom vlasništvu, a mještani su ih ustupili za proširenje istog bez naknade i uredili za svoje potrebe, a ne za potrebe prolaska teških strojeva i kamiona, koji imaju za cilj sticanje zarade nekoj privatnoj firmi. Također trasa ponuđenog pristupnog puta se poklapa sa predviđenom trasom autoceste koridora Vc, odnosno dio parcela između kojih prolazi pristupni put, koji se nudi u dokumentu, je predviđen za eksproprijaciju radi gradnje autoceste. Odjel za Urbanističko planiranje je izostavio ovu činjenicu. I pored ovih činjenica Vi ponovno insistirate na pristupnom putu. Vaš zadatak je da donosite riješenja na osnovu dobijenih činjenica, a ne da Vi tražite i predlažete rješenje”, naveli su mještani u dopisu ministru Hasandediću.

Oni podsjećaju da je drugi problem vezan jza minsku situaciju u predviđenom kamenlomu.

”Dopisom od 29.11.2021. tražite očitovanje od Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo

HNK o postojanju minskih polja u navedenom lokalitetu. Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK Vam dostavlja odgovor kroz dokument od 10.12.2021. u kojem se poziva na dokumente koje je priložio investitor ”MAJDAN-KUTI” na osnovu zahtjeva koji je podnio Upravi za civilnu zaštitu HNK bez djelovodnog broja zaprimljen na protokolu 02.11.2021. Investitor podnosi dokumente na osnovu kojih Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK dostavlja dopis da područje lokaliteta kamenoloma je bez utvrđenog rizika na postojanje mina!  Vi ste na osnovu istog stručnog mišljenja od 21.11.2014.g. izdali i potpisali Urbanističku saglasnost od 24.12.2014.g., gdje ste naveli da navedeni lokalitet nije rizičan na postojanje mina, koja je istekla. Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK Vam dostavlja novi dokument od 07.01.2022. sa jasno obilježenom kartom na kojoj je vidljivo da je lokalitet eksploatacionog prostora najvećim djelom označen kao „SUMNJIVA OPASNA POVRŠINA“, gdje opet ne prihvatate činjenice, nego od Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK 11.01.2022. tražite da se očituju na koji način i pod kojim uslovima se može koristiti prostor eksploatacionog polja, opet ne poštujući prethodne činjenice, insistirate na riješenju. Uz ovaj dopis dostavljate riješenje o Urbanističkoj suglasnosti za geološka istraživanja od 28.12.2007., koja nikada nisu ni izvršena, navodeći bušotine, kojima nema ni traga. Ministarstvo privrede HNK je izdalo riješenje broj: od 11.01.2012., takođe na osnovu vizuelnih pregleda, jer nikakvih istraživanja ni aktivnosti nije bilo do 10.08.2021., što je dokumentovano fotografijama, kad se prvi put pojavljuju teški strojevi, kojima je rudarska inspekcija poslije 10 dana zabranila daljne radove. Tako da ovim svojim dopisom dovodite u zabludu Upravu za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK. Ista na osnovu Vašeg zahtjeva prema našim dobijenim informacijama od Federalne Uprave za civilnu zaštitu dopisom od 08.02.2022.g., putem Federalnog ministarstva energije i rudarstva, (koje uopšte nije nadležno za kamenolom, za isti je je nadležno Ministrstvo privrede HNK), traži da se lokalitet Kamenoloma „ZUKULJA“ proglasi „RAZVOJNIM JAVNIM INTERESOM“, i da se prostor lokaliteta deminira o trošku države, što predstavlja očiti primjer pogodovanju investitoru, kojih uopšte nema u BiH, jer su se inspektori Službe za poslove sa strancima BiH, obratili Eko Udruženju Kuti, za pomoć, tražeći sjedište preduzeća MAJDAN-KUTI, u potrazi za vlasnicima preduzeća turskim državljanima Altan MUSTAFA i Divrik BULENT, po nalogu Suda, kojima je istekao privremeni boravak u BiH, u nemogućnosti da ih pronađu u BiH na prijavljenoj adresi”, navode iz Eko udruženja ”Kuti”.

Mještani navode sa je Ministarstvo građenja HNK 14.09.2021. zaprimilo  Zahtjev za izdavanje rješenja Urbanističke saglasnosti za eksploataciju sirovine-kamena na polju „ZUKULJA“, koji potpisuje direktor Altan MUSTAFA, koji na taj dan nije imao dozvoljen boravak u BiH, jer mu je prethodno izdati istekao.

”Mi kao Eko Udruženje pozdravljamo deminiranje površina, ali ne na ovakav pristup, jer oko samog naselja ima dosta površina rizičnih na mine, kuda se kreću mještani, pa bi njih trebalo prvo riješiti, a ne obratno. Ovakvim pristupom ispada da se radi o „SILICIJSKOJ DOLINI“, (Naučno Istraživački Centar), a ne o jednom kamenolomu, koji će pored neposredne blizine deponije Uborak, izazvati ne probleme naselju Kuti nego cijelom Bijelopoljskom području. Da li zaista smatrate da životi građana nisu bitni, nego je prvenstveno važno napraviti ustupke investitoru i za njegove potrebe završiti deminiranje? Pitanje i Vama i ostalim učesnicima, odakle se od 2014. do danas pojaviše mine, ako ste aktom iz 2014. naveli da lokalitet nije rizičan na postojanje mina. Zbog svega navedenog poštovani ministre, smo razočarani Vašim pristupom, pa iz tog razloga Vas obavještavamo da protiv Vas podnosimo krivičnu nadležnom sudu, zbog nesavjesnog rada i pogodovanje investitoru na štetu mještana, koji bi Vama, kao Ministru, trebali biti prioritet”, poručili su mještani.

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) juče je saopštila da je preduzeću ”Majdan Kuti”,  koje je počelo izgradnju kamenoloma u mjestu Kuti kod Mostara,  zabranjeno izvođenje rudarskih radova do pribavljanja zakonom propisanih odobrenja.

Mještani sela Kuti, od početka oktobra drže straže na seoskom putu i svojim tijelima brane prolazak teških mašina preduzeća ”Majdan Kuti” koje namjerava otvoriti kamenolom u njihovom selu i vršiti eksploataciju narednih 21 godinu.

Mještani tvrde da bi otvaranje kamenoloma u blizini njihovih kuća dovelo do ekološke katastrofe i da bi se svi morali iseliti. Zbog toga su krenuli u borbu da ne dopuste otvaranje kamenoloma. Oni navode i da je preduzeće ”Majdan Kuti” potrebne koncesije i dozvole dobilo na ilegalan način. Sumnjaju u koruptivne radnje i prevare, jer je u pitanju posao težak milionima maraka.

Prethodni članakŠokantno: Zapaljen automobil mostarske vijećnice Adele Gosto
Naredni članakPutin: Situacija u Ukrajini pogoršana