Alena Huseinbegović nova rektorica Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru

Funkciju rektorice Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru u četvrtak je preuzela prof. dr. Alena Huseinbegović, redovna profesorica Pravnog fakulteta, a izabrana je na sjednici Senata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru održanoj dva dana ranije, saopšteno je sa Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.

Nova rektorica na ovoj poziciji naslijedila je prof. dr. Elvira Zlomušicu.

Alena Huseinbegović rođena je 1973. godine u Mostaru, gdje je završila osnovno i srednje obrazovanje. Na Pravnom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” diplomirala je 1998. godine, a 1999. godine izabrana je za asistenticu na predmetima Privredno pravo i Građansko procesno pravo.

Magistrirala je 2007. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te je iste godine birana u zvanje više asistentice na Pravnom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.

Naučni stepen doktora pravnih nauka stekla je na Pravnom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru 2010. godine, uspješno odbranivši doktorsku disertaciju pod nazivom “Načela civilnog izvršnog postupka”. Sljedeće godine izabrana je u zvanje docenta na predmetima Građansko parnično procesno pravo i Građansko vanparnično i izvršno pravo. U zvanje vanredne profesorice izabrana je 2016. godine, a u zvanje redovne profesorice na naučno područje: Društvene nauke, polje: Pravo, grana: Građansko pravo i građansko procesno pravo izabrana je 2022. godine.

Od 2008 do 2010. godine obavljala je funkciju v.d. prodekanice Pravnog fakulteta. Od 2015 do 2022. godine obavljala je funkciju v.d. dekanice, a potom i dekanice Pravnog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.

Kao autorica i koautorica objavile je 4 knjige i preko 30 naučnih i stručnih radova. Osim na matičnom fakultetu, kao gostujuća profesorica predavala je na Pravnom fakultetu u Zenici i Tuzli. Učestvovala je u više projekata i bila edukatorica i referentica na preko 50 domaćih i međunarodnih naučnih i stručnih skupova, konferencija, okruglih stolova i seminara, te učestvovala u radu različitih tijela i komisija na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru i izvan njega.

Članovi Senata Univerziteta su čestitali prof. dr. Aleni Huseinbegović na imenovanju i poželjeli joj sretan i uspješan rad u budućem periodu, navodi se u saopštenju.

Mostarski.ba

Prethodni članakPočeo upis djece u osnovne škole u Mostaru
Naredni članakM:TEL ISPUNJAVA OBEĆANJA: Pomoć porodicama u Bosanskom Grahovu i Bosanskom Petrovcu