ZAHTJEVI ZA BORAČKI DODATAK MOGU SE PREDATI U KANCELARIJI REPUBLIKE SRPSKE U MOSTARU

Demobilisani borci Vojske Republike Srpske koji prebivalište imaju na području Mostara i Hercegovačko-neretvanskog kantona zahtjeve i dokumentaciju za ostvarivanje boračkog dodatka mogu predati i u Kancelariji Republike Srpske u Mostaru, rečeno je iz Kancelarije u Mostaru.

Kancelarija Republike Srpske u Mostaru nalazi se na adresi Konak br.7 u Vladičanskom dvoru, a zahtjevi se mogu predati svakim radnim danom od 9 do 13 časova.

Zahtjeve mogu predati i u odjeljenju za boračko-invalidsku zaštitu Opštine Nevesinje.

U instrukciji Ministarstva rada i boračko-inavlidske zaštite Republike Srpske se ističe da su nadležna Odjeljenja u opštinama i gradovima obavezna da prihvataju zahtjeve svih boraca za ostvarivanje prava na jedinstveni mjesečni dodatak. O zahtjevu za priznavanje prava na borački dodatak odlučivaće opštinski, odnosno gradski organ uprave nadležan za poslove boračko-invalidske zaštite prema mjestu prebivališta  kategorisanog borca.

Pravo na mjesečni borački dodatak priznaje se na zahtjev stranke.

Zahtjev za ostvarivanje prava na mjesečni borački dodatak mogu da podnesu borci svih kategorija (od prve do sedme kategorije) sa navršenih 45 godina života, čime je smanjena i starosna dob kao uslov za ostvarivanje prava na mjesečni borački dodatak.

Dokumentacija koju je potrebno predati jeste: kopija lične kartne, kopija tekućeg računa (ukoliko žele da isplata ide na račun banke), te je poželjno priložiti i Rješenje o priznatom statusu borca i kategoriji borca/ rješenje o priznatom pravu na godišnji borački dodatak.

Prethodni članakU GENERALNOM KONZULATU SRBIJE U MOSTARU OBILJEŽEN DAN SRPSKOG JEDINSTVA
Naredni članakSrpska i Srbija slave Dan srpskog jedinstva