Vlada pozvala zdravstene radnike da još jednom razmisle o štrajku

Nakon što je Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, kroz dijalog sa socijalnim partnerima, uspješno tokom proteklog perioda, završila pregovore i potpisala kolektivne ugovore sa svim sindikatima, iskazala je punu spremnost za nastavkom razgovora i s onim sindikatima s kojima takav ugovor nije ponovo potpisan.

Iz Vlade HNK su podsjetili da su tokom 2018. potpisani granski kolektivni ugovori koji su omogućili povećanje plata svim budžetskim korisnicima – prosvjetnim radnicima, policijskim službenicima, državnim službenicima i namještenicima za ukupno više od 15 odsto kroz tri godine. Takođe, potpisan je važeći trogodišnji Kolektivni ugovor o pravima i obavezama radnika iz oblasti doktora medicine i stomatologije na području HNK kojim je omogućeno povećanje plata doktora i stomatologa od 20 do 34 posto, te jednogodišnji kolektivni ugovor sa ostalim radnicima u zdravstvu.

“Ističemo da su u toku pregovori sa sindikatom policije i sindikatom državnih službenika i namještenika, a razmatraju se i dodatni zahtjevi sindikata u osnovnom i srednjem obrazovanju. Razgovori teku u korektnoj atmosferi, uz puno razumijevanje socijalnih partnera za situaciju u kojoj se nalazimo, a koja je dodatno usložnjena pandemijom koronavirusa”, poručuju iz Vlade.

Tvrde da su svi spomenuti razgovori i pregovori uvijek vođeni isključivo u cilju donošenja rješenja prihvatljivih za sve.  Na takav način,kažu, Vlada je pristupila i pitanju usaglašavanja kolektivnog ugovora sa Nezavisnim sindikatom zaposlenika SKB-a Mostar koji predstavlja 2400 medicinskih sestara i tehničara, te drugog medicinskog i nemedicinskog osoblja, od ukupno 4100 zaposlenika u oblasti zdravstva u HNK.

Iz Vlade kažu da se dijalog nije mogao započeti prije nego što su se o statusu Sindikata, odnosno njegovoj reprezentativnosti i drugim pitanjima, izjasnili nadležni organi. Iz tog razloga, taj proces nije tekao očekivanom dinamikom.

“Nakon što su se stekli zakonski uslovi, nastavljene su potrebne aktivnosti, te je Vlada, na sjednici održanoj 9. septembra 2020. godine, na prijedlog resornog Ministarstva, jednoglasno donijela Zaključak kojim je Sindikatu ponudila zaključivanje Kolektivnog ugovora s identičnim materijalnim i nematerijalnim pravima i obavezama kako je to definisano važećim trogodišnjim Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama radnika iz oblasti doktora medicine i stomatologije na području HNK, odnosno povećanje koeficijenata složenosti zanimanja u istom rasponu postotaka za koje su povećani i koeficijenti složenosti zanimanja u Kolektivnom ugovoru iz djelatnosti doktora medicine i stomatologije potpisanom 2018. godine”, pojasnili su iz Vlade.

Budući da ovaj Sindikat nije prihvatio ponuđeni prijedlog, Vlada je, putem resornog Ministarstva, poduzela naredne korake kako bi se stvorile zakonske pretpostavke za otvaranje pregovora. Na tom tragu, na prijedlog resornog Ministarstva, donijela je jednoglasnu Odluku o pokretanju postupka pregovaranja za zaključenje granskog kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika iz oblasti zdravstva na području HNK, a njen sastavni dio je Protokol o vođenju pregovora radi zaključenja granskog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika u oblasti zdravstva na teritoriju HNK.

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK, odmah po primitku navedenih dokumenata, dostavilo ih je reprezentativnom sindikatu – Nezavisnom sindikatu zaposlenika SKB Mostar, čime su stvoreni svi pravni preduslovi za početak pregovora.

Vlada HNK je kao datum početka pregovora odredila 11. decembar 2020. godine, a pregovore će, u njeno ime, voditi devetočlani Pregovarački tim, imenovan Rješenjem Vlade HNK, a koji predvode ministri zdravstva i finansija.

“Budući da je Vlada kao socijalni partner, u ime velikog broja osnivača,  donošenjem spomenutih dokumenata jasno iskazala spremnost za početak pregovora, iznova pozivamo Sindikat da ne dopuste politizovanje ovoga procesa, nego da, kao istinski socijalni partneri, sjednemo za  pregovarački stol i u dobroj vjeri dođemo do obostrano prihvatljivih rješenja”, ažeu iz Vlade.

Naglašaaju da je, kada je zdravstvo u pitanju, riječ o vrlo složenom pravnom i finansijskom izazovu za čije rješavanje je, pored Vlade HNK-a i Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, potrebno uključiti sve relevantne faktore, i to Skupštinu HNK-a, Zavod zdravstvenoga osiguranja HNK-a, predstavnike osnivača (jedinica lokalne samouprave), menadžmenta bolničkih i zdravstvenih ustanova u HNK-a, odnosno bolnica i domova zdravlja.

Takođe, potrebno je  uključiti i druge suosnivače, i to vlade Zapadnohercegovačkog i Hercegbosanskog kantona i njihove zavode zdravstvenoga osiguranja, te Vladu Federacije BiH, kako bi zajedničkim snagama pristupili rješavanju materijalnog položaja kako samih zdravstvenih ustanova, tako i njezinih djelatnika.

Kako naglašavaju, Vlada HNK-a je samo jedan od poslodavaca u zdravstvu, te je zbog toga u proces razgovora potrebno uključiti sve spomenute sudionike jer niko pojedinačno ne može stvarati i preuzimati finansijske obaveze koje bi nametnuo drugima.

“Uzimajući u obzir navedene činjenice i argumente, a uvažavajući aktuelnu političku, predizbornu, privrednu i zdravstvenu situaciju, Vlada još jedanput poziva Nezavisni sindikat zaposlenika SKB Mostar, da razmotre odluku o najavljenom štrajku kako bismo, u duhu dijaloga i kompromisa, započeli pregovore u cilju iznalaženja najboljih i održivih rješenja”, poručili su iz Vlade HNK.