VLADA OSIGURALA 100.000 KM ZA NABAVU ZAŠTITNIH SREDSTAVA I MATERIJALA ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U HNK

Na današnjoj, telefonskoj sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju nabave zaštitnih sredstava i materijala za osnovne i srednje škole u iznosu od 100.000,00 KM s ciljem stvaranja sigurnosnih uslova za početak školske godine.

U skladu sa naredbom i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK, Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Zavoda za  javno zdravstvo HNK, a sukladno sastanku održanom 24. avgusta 2020. godine sa sudionicima u odgojno- obrazovnom sistemu, Vlada je  osigurala finansijska sredstva predviđena Izmjenama i dopunama Proračuna HNK za 2020. godinu s pozicije Ministarstva finansija “Tekuća rezervi“ Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta u iznosu od 100.000,00 KM za nabavu zaštitnih sredstava i materijala za osnovne i srednje škole na području HNK.

Spomenuti iznos biće utrošen za nabavu sredstava za održavanje čistoće – 70.000,00 KM, edukativno-informativnog materijala – 9.000,00 KM, pedagoškog materijala za nastavno osoblje – 14.000,00 KM, te zaštitnih vizira – 7.000,00 KM.