VLADA HNK: Čović novi direktor ZZO-a, nova uredba o zapošljavanju u HNK

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je, na 11. redovnoj sjednici usvojila Uredbu o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje boraca i članova njihovih porodica u HNK-a. Uredbom je propisana procedura primjene Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica pri zapošljavanju na način da prioritet imaju članovi porodica poginulih, umrlih i nestalih boraca, ratni vojni invalidi, dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja, razvojačeni borci, kao i djeca i supružnici boraca svih nabrojanih kategorija.

Primjena Uredbe odnosi se na sve prijeme u radni odnos u kantonalne organe uprave, kantonalne upravne organizacije, jedinice lokalne samouprave, kao i u sve pravne subjekte čiji je osnivač Kanton, jedinica lokalne samouprave, odnosno koje se finansiraju iz njihovih budžeta sa udjelom od najmanje 25 %. Korisnici prava po ovoj uredbi moraju imati prijavljeno prebivalište u HNK-a najmanje pet godina prije objave konkursa na koji se prijavljuju.

– U Programskim smjernicama Vlade jasno smo naznačili da je naša trajna obaveza briga o učesnicima Domovinskog rata i članovima njihovih porodica, kao i dostojanstvo pojedinaca kroz trajno ostvarivanje njihovih stečenih prava kao stradalnika ili zaslužnih pojedinaca. Obavezali smo se da unaprijedimo opseg sveobuhvatne brige za borce i članove njihovih porodica kroz programe koje provodi resorno ministarstvo. Uredba koja je danas dobila neupitnu podršku svih članova Vlade na tragu je proširenja i preciznije primjene prava boraca i članova njihovih porodica, ali i na tragu onog što smo postavili kao jedan od prioriteta u našem radu – komentarisala je premijerka Marija Buhač.

Vlada je danas donijela Rješenje o privremenom imenovanju Andreja Čovića na mjesto direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK-a do završenja procesa izbora i imenovanja direktora, a najduže na period do tri mjeseca. Ujedno, data je saglasnost na Odluku o privremenou finansiranju ZZO-a za 2024. godinu za period od 1. januara do 31. marta 2024. godine u ukupnom iznosu od 38.177.000,00 KM.

Takođe, usvojen je i Zaključak u vezi sa Informacijom Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite o provođenju Kantonalnog programa ranog otkrivanja raka dojke za 2023. godinu. Pet zdravstvenih ustanova izrazilo je spremnost za učestvovanje u provođenju tog programa: Sveučilišna klinička bolnica Mostar, Dom zdravlja Čitluk, Dom zdravlja Čapljina, Dom zdravlja Konjic i Dom zdravlja Rama, i u njima su obavljani preventivni mamografski pregledi tokom prošle godine. U izvještajnom je periodu, dakle u 2023. godini, poslano 9690 pozivnica za preventivno mamografsko snimanje ciljanoj grupi žena u životnom rasponu od 45 do 49 godina, a otkriveno je 29 pozitivnih nalaza. Cilj daljeg provođenja ovog programa smanjenje je smrtnosti od raka dojke, produženje i poboljšanje kvalitete života oboljelih pravovremenim otkrivanjem bolesti odnosno otkrivanje što većeg broja oboljenja u početnom stadiju, što vodi i snižavanju troškova jako skupih liječenja kod uznapredovalih stadija bolesti.

Na današnjoj je sjednici usvojena i Odluka o utvrđivanju uslova i načinu plaćanja zdravstvenog osiguranja vjerskih službenika za 2024. godinu. Pravo na zdravstveno osiguranje imat će svi vjerski službenici koji nisu osigurani po drugom osnovu, a najduže do navršenih 65 godina života.

Na prijedlog Ministarstva saobraćaja i veza, Vlada je usvojila Odluku o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju regionalne saobraćajnice R-437 Ostrožac-Fojnica, dionica Lipovci- Džanići. Za obnovu i osavremenjivanje predmetne dionice potrebno je osigurati sredstva za provođenje izuzimanja i obeštećenja zemljišno-knjižnih vlasnika te utvrditi javni interes za eksproprijaciju rubnih područja uz samu cestu.

Na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša, Vlada je razmotrila izvještaje o provedenim aktivnostima i postignutim ciljevima kroz program raspodjele novčanih sredstava planiranih Rebalansom Budžeta HNK-a za 2022. godinu sa pozicije ”Tekući transferi drugim nivoima vlasti” i pozicije ”Tekući transferi drugim nivoima vlasti (manifestacije iz turizma)”. Istaknuto je da ti programi opravdavaju svoje postojanje, a cilj im je da pomognu jedinicama lokalne samouprave u obavljanju redovnih i posebnih javnih infrastrukturnih aktivnosti kao i da pomognu pri organizaciji manifestacija koje sadržajem i kvalitetom doprinose unapređenju i obogaćivanju turističke ponude HNK-a.

Iz resora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je usvojila Odluku o usvajanju Izvještaja o berbi grožđa i Odluku o usvajanju Izvještaja o planu i provođenju jesenske sjetve na području Kantona za 2023. godinu. U skladu sa Izvještajem, prerađeno je oko 5027 t vinskoga grožđa što je, zbog nepovoljnih vremenskih uslova i bolesti vinove loze, za 48 % manje u odnosu na prethodnu godinu te se 2023. ocjenjuje jednom od lošijih za vinogradarsko-vinsku proizvodnju uopće. Vezano za zasijane površine, došlo je povećanja za otprilike 70 ha u odnosu na 2022. godinu, a odnosi se uglavnom na povrtne kulture.

Vlada je danas usvojila Izvještaj o radu Kantonalnog štaba civilne zaštite za 2023. godinu.

Prethodni članakCvijanović: Nadamo se da OHR i pojedine ambasade neće pokvariti domaći dogovor
Naredni članakNikšić nije operisan, njegovo zdravstveno stanje je stabilno