VLADA HNK-a IMENOVALA NOVE DIREKTORE

Izmjenama i dopunama budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2023. godinu, Vlada je značajno povećala stavku isplata po pravomoćnim sudskim presudama i vansudskim nagodbama sa prvobitno planiranih 4,5 na ukupno 6,5 miliona KM. Odlukom sa današnje, 4. sjednice Vlade, u tekućoj će godini 1,5 milion KM biti isplaćen po redovnim sudskim presudama za koje u Budžetu HNK-a uopće nisu bila planirana sredstva.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, izdvojila 80.000,00 KM za finansiranje projekata socijalne politike te 100.000,00 KM kao grant javnim kuhinjama.

Danas je jednoglasno podržan Zaključak kojim su kantonalna ministarstva, uprave i upravne organizacije, ustanove i druge kantonalne institucije, službe i uredi, kao i privredna društva sa većinskim udjelom državnog kapitala kojim upravlja HNK, te Agencija za državnu službu FBiH zaduženi da odmah prekinu i ponište sve započete konkursne procedure za prijem i postavljenje državnih službenika i namještenika, uz izuzetak onih kojima je već doneseno rješenje o postavljenju.

Kantonalna je vlada danas donijela i nekoliko odluka i rješenja o imenovanjima. Direktorom Uprave za prognanike i izbjeglice HNK-a imenovan je Inel Šejtanić, za v.d. sekretara Ureda za zakonodavstvo Vlade HNK-a Svjetlana Marušić, direktorom Službe za zapošljavanje HNK-a Vlado Čuljak, v.d. direktora Fonda za zaštitu okoliša HNK-a Niko Marušić, komandantom Štaba civilne zaštite Adil Šuta te načelnikom Štaba civilne zaštite Eugen Ćubela. Vlada je danas dala i prethodnu saglasnost na imenovanje Ivana Vukoje za direktora Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru.

Na prijedlog Ministarstva saobraćaja i veza, usvojena je Odluka o odobravanju provođenja postupka javne nabavke za redovno održavanje visećeg mosta u Ostrošcu, na regionalnoj saobraćajnici R-437 Ostrožac-Fojnica, u cilju otklanjanja oštećenja koja ugrožavaju sigurnost saobraćaja ili konstrukcije samog mosta.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, usvojena je Odluka o usvajanju Izvještaja o žetvi strnih žita u 2023. godini, uz napomenu da se ukupna požnjevena površina ne razlikuje značajno u odnosu na prethodnu godinu, s tim da je zamjetno umanjenje kvalitete zrna i ukupnog žetvenog prinosa.

Prethodni članakGradonačelnik Kordić posjetio renovirani vrtić ‘Sunce’ i Udruženje ‘Vedri osmijeh’
Naredni članakDodik: Mora se pokazati na djelima ko je za EU, a ko ne