Vlada Federacije imenovala nove upravne odbore u zdravstvu

Vlada FBiH danas je razriješila dužnosti dosadašnje članove upravnih i nadzornih odbora više zdravstvenih odbora u Federaciji BiH, te imenovala nove.

Na period od četiri godine imenovala je članove Nadzornog odbora Zavoda za javno zdravstvo FBiH u sastavu Ludvig Letica (predsjednik), Arif Velić i Sanjin Musa (članovi). Na isti period, imenovani su i članovi Upravnog odbora ovog zavoda u sastavu Mirza Terzo (predsjednik), Marina Bera, Lejla Pašović Kovač, Slađana Šarac i Adnana Maksumić (članovi).

Takođe, na period od četiri godine, danas su imenovani i članovi Nadzornog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH i to Jadranka Knežević (predsjednica), Mevlida Paldum i Sanela Dostović-Halilović (članovi). Imenovani su i članovi Upravnog odbora ovog zavoda i to Dženana Bešlija (predsjednica), Anamarija Magazinović, Ivana Talić, Lejla Rožajac i Elma Ćatović Baralija (članovi), na period od četiri godine.

Vlada FBiH je, na period od četiri godine, imenovala članove upravnih odbora Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo i Sveučilišne kliničke bolnice Mostar. Tako je Jasmin Kapetanović imenovan za predsjednika Upravnog odbora KCUS-a, a Lejla Brčić, Ernela Eminović, Muvedeta Butmir-Ćedić, Ajdin Zulić, Diana Štimjanin – Koldžo, Nusret Popović, Mladen Čuturić, Amra Karić i Josip Nikolić za članove.

Za članove Upravnog odbora Sveučilišne kliničke bolnice Mostar imenovani su Miro Leventić (predsjednik), Zvonko Landeka, Edin Obradović, Vedran Marčinko, Vesna Brkić, Senada Vujica, Fila Raguž, Ružica Biloš, Snježana Marić i Nedžad Jusić (članovi).

Vlada FBiH je imenovala i privremeni Upravni odbor Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, na period do tri mjeseca, u sastavu Emir Softić (predsjednik), Adnan Muslimović, Dževad Ahmetović, Adnan Behram, Azra Gutić-Hodžić, Tomislav Marić i Jasmin Osmančević.

Danas su razriješeni vršioci dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. Filmski Centar Sarajevo, d.o.o. Za nove vršioce dužnosti su, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, imenovani Ante Batarilo (predsjednik), te Izet Bajrović i Adnan Džindo (članovi).

Za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Vlada je opunomoćila Jasminu Pašić.

Prethodni članakMOSTAR – U saobraćajnoj nesreći teško povrijeđena djevojka
Naredni članakVASKRS ZA SVE: Podijeljena pomoć za osamdeset porodica u dolini Neretve