U FBiH ugrožena imovina Srba vrijedna oko sedam miliona KM

Kancelarija za stručnu pravnu pomoć izbjeglim, raseljenim i drugim licima iz Federacije BiH Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove u Istočnom Sarajevu do danas je primila oko 700 zahtjeva za pružanje besplatne pravne pomoći, a vrijednost sporne imovine procijenjena je na oko sedam miliona KM, izjavila je direktorka RUGIPP-a Bosiljka Predragović.

– Ovi zahtjevi uglavnom se odnose na pružanje informacija o Projektu registracije nepokretnosti u FBiH, odnosno usaglašavanja katastarskih i gruntovnih podataka, te poučavanje o pravima koja se upisuju u zemljišnu knjigu, dokazima koji se mogu upotrijebiti u postupku uspostave ili zamjene zemljišne knjige, formi i sadržini prijave prava vlasništva, načinu podnošenja prijave nadležnoj zemljišnoknjižnoj kancelariji i rokovima za podnošenje prijave prava nad nepokretnostima – istakla je Predragovićeva.

Ona je navela da je Kancelarija pružala pravnu pomoć i građanima u vezi sa sastavljanjem podnesaka koji se odnose na ostvarivanje i zaštitu imovinskih prava zainteresovanih građana – prijave prava vlasništva, zahtjevi za ispravku greške u zemljišnoknjižnom ulošku, zahtjevi za dostavljanje istorijata parcela, obavještenja o adresi prebivališta, prijedlog za pokretanje ostavinske rasprave pred nadležnim opštinskim sudom i donošenja rješenja o nasljeđivanju, molbe za dostavljanje podataka iz katastarskih evidencija.

Prema njenim riječima, građanima koji imaju imovinskih problema u FBiH, davana su i detaljna pojašnjenja o načinu i mogućnosti rješavanja konkretne pravne stvari pred nadležnim sudom ili opštinskom službom za geodetske i imovinsko-pravne poslove, a koje se odnosi na pravo, obavezu ili interes stranke.

Prema procjeni Kancelarije, a na osnovu dosadašnjeg rada sa strankama, Predragovićeva je navela da su najugroženija prava raseljenih sa teritorije Kantona Sarajevo, odnosno pojedinih opština kao što su Novo Sarajevo, Centar, te Ilidža.

– Najveći problem javlja se kada su u pitanju vojni stanovi, stanovi iz stambenog fonda bivšeg Federalnog ministarstva odbrane. Do sada smo zaprimili 38 takvih predmeta, gdje po osnovu Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima, lica koja su nosioci stanarskog prava na predmetnim stanovima, u periodu posle 19. maja 1992. godine, koja su ostala u službi vojnog lica u bilo kojim oružanim snagama van teritorije BiH, ne smatraju se izbjeglicama, niti imaju pravo na povrat stana u FBiH – pojasnila je ona.

Predragovićeva je napomenula da je u FBiH usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, ali još nije stupio na snagu.

Ona je navela da je u toku kampanje za zaštitu prava Srba u FBiH, uočena velika zainteresovanost srpskog stanovništva koji živi van teritorije BiH, te dodala da je pružena stručna pravna pomoć velikom broju lica iz Srbije, Crne Gore, Austrije, Njemačke, Italije, Australije, Amerike i Kanade.

Prethodni članakЈaka eksplozija u centru Foče
Naredni članakTužna vijest iz Banja Luke: Mlada majka izgubila bitku sa koronavirusom