Tužilaštvo HNK formiralo osam predmeta vezanih za izbore u Mostaru

Prema navodima iz ovog tužilaštva, svi su uzeti u rad i trenutno su u fazi provjere navoda iz prijava, te na njima radi više tužilaca koji su zaduženi putem sistema za automatsku dodjelu predmeta.

“U jednom formiranom predmetu Tužilaštvo HNK postupa po tri zaprimljene krivične prijave istog sadržaja i to od HNS-a, GO HDZ-a Mostar i MUP-a HNK te je od nadležnog MUP-a HNK, odnosno policijske agencije, zatražilo provjeru navoda krivičnih prijava u cilju utvrđivanja osnova sumnje o eventualnom postojanju krivičnih djela, odnosno njihovih počinilaca, kao što je to uobičajena praksa i u svim drugim slučajevima”, navode iz Kantonalnog tužilaštva HNK Mostar.

Odlukom VSTV-a BiH od 30. septembra 2020. godine rad na predmetima vezanim za izborni proces u BiH je proglašen prioritetom u radu svakog tužilaštva u Bosni i Hercegovini.

“Monitoring nad radom tužilaštava u BiH u ovim predmetima obavlja Misija OSCE-a u BiH i nadležno tužilaštvo jedanput sedmično izvještava nadležni Ured Misije OSCE-a u Mostaru o svojim postupanjima u već formiranim predmetima, odnosno o svim novim predmetima”, pojašnjavaju iz Tužilaštva HNK.

Tužilaštvo HNK odbacuje insinuacije da se procesne radnje u navedenim predmetima poduzimaju ciljano na štetu bilo kojeg naroda i u korist nekog političkog subjekta i smatraju da su ispod svakog nivoa pristojnosti javnog komuniciranja.

“Tužioci tužilaštva HNK Mostar u radu u svim predmetima postupaju profesionalno, nepristrano i u skladu sa svim zakonskim propisima, profesionalnim standardima i etičkim kodeksom, kojima su regulirana prava i obaveze tužilaštava u BiH, te će tako raditi i ubuduće”, naglašeno je u saopćenju.

Iznošenje neistina o radu Tužilaštva HNK u cjelini i pojedinih dežurnih tužilaca te stajanje na stranu osuđenika, a ne pravde, vezano za izborni proces u Stocu iz 2016. godine, smatraju svojevrsnim pritiskom na profesionalan i zakonit rad, te smatraju da to ne doprinosi uspostavi vladavine prava u Bosni i Hercegovini.

“Podsjećamo objektivnu javnost da su u slučaju izbora u Stocu iz 2016. godine podigli više optužnica protiv više optuženika i da su sve završile osuđujućim presudama te da su po pravnim lijekovima potvrđene i na Ustavnom sudu BiH, dok se jedan predmet vodi po žalbi na Kantonalnom sudu u Mostaru. Sve to ukazuje na zakonitost postupanja i ispravnost donesenih odluka tužilaca ovog tužilaštva”, zaključuju iz Tužilaštva HNK.