Stanković: Institucije trebaju biti prisutne na cijeloj teritoriji Srpske

Direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) mr. Dragan Stanković obilaskom Hercegovine završio je obilazak svih područnih jedinica i kancelarija na području Republike Srpske i zaokružio na kraju godine sliku o stanju na terenu i potrebama koje ove jedinice imaju za rad u narednom periodu.

Posjeta Hercegovini prvenstveno je iskorišćena da se obiđu područne jedinice od Rogatice, Sokoca, Višegrada, Čajniča, Kalinovika, Berkovića,  Bileće, Ljubinja i Trebinja.

„Cilj nam je  da uvidimo kakvim materijalno tehničkim uslovima raspolažu područne jedinice i kancelarije koje su u nadležnosti naše uprave. Cilj nam je da unaprijedimo uslove i da ljudima poboljšamo uslove za rad, kako samih kolega koji rade, tako i građana koji ostvaruju svoja prava“, izjavio je Stanković.

Naglašava da područne jedinice i kancelarije koje su obišli imaju zadovoljavajući nivo prostora i uslova za rad, te da je postojao problem jedino u Berkovićima gdje je uslijed ranijeg zemljotresa i oštećenja premještena kancelarija u privatni  prostor.

Sa zadnjim posjetama završen je obilazak cijele Republike Srpske, odnosno 50 područnih jedinica i 14 kancelarija.

„Fokus je na ove kancelarije, odnosno rubne opštine da bi sve kancelarije bile u funkciji. Sada smo razgovarali i o Istočnom Mostaru gdje kolege rade u Nevesinju, gdje je i načelnik opštine, ali smatram da republički  organi trebaju biti prisutni na toj teritoriji koliko god to bilo teško uspostaviti kada je u pitanju  prostor i radna snaga koja radi na tom terenu. Ipak smatram da moramo da idemo u susret građanima i da im se približimo da ljudi ne moraju ići i plaćati prijevoz već da institucije budu prisutne na cijeloj teritoriji Republike Srpske“, naglašava Stanković.

Govoreći o planovima za naredni period, naglašava važnost Projekta „Digitalno unapređenje upravljanja zemljištem za EU budućnost Bosne i Hercegovine“ -DELEF koji je donatorski i koji  predstavlja tehničku podršku masovnoj procjeni vrijednosti nepokretnosti. Ovaj projekt u sljedećoj godini treba implementirati Republička uprava za geodetsko i imovinsko pravne poslove.

„Taj DELEF projekat je kontinuirana dobra saradnja sa švedskom geodetskom upravom – Lantmäteriet, švedskom ambasadom i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA). Mi  ćemo kroz taj projekat dobiti oko 3 miliona maraka donatorskih sredstava. Isti iznos će dobiti i federalna geodetska uprava koja je zajedno sa nama u  tom projektu“, rekao je Stanković.

Kroz taj projekat organizovaće se razne edukacije i seminare te će se, što je moguće više, pokušati edukovati kadar kako bi se  dobre prakse i dobre stvari prepisale i primjenile na području Republike Srpske.

Kada je u pitanju naredna godina, RUGIPP će raditi po planskom dokumentu Plan premjera i uspostave katastra nepokretnosti koji usvaja vlada Republike Srpske. On  se sastoji iz srednjoročnog plana koji usvaja Narodna skupština Srpske.

„Imamo i plan nabavki koji trebamo da donesemo za sledeću godinu, a nastavlja se i obilazak područnih ispostava gdje sam ja kao prvi direktor uprave prvi koji je do sada obišao sve područne jedinice i kancelarije i uspio da se uvjerim koje su to stvari koje treba unaprijediti, popraviti ili nabaviti da bi mogao zajedno sa kolegama da planiram i nabavim sve  što je potrebno za normalno funkcionisanje uprave“, poručio je Stanković.

Prethodni članakPolicija u FBiH nemoćna da otkrije vandale koji uništavaju saobraćajne znakove na ćirilici
Naredni članakPODIĆI UGLED GEODETSKE STRUKE