SM odlučio: Komisija za saradnju, a ne za integracije sa NATO

Savjet ministara BiH usvojio je danas Odluku o formiranju Komisije za saradnju sa NATO, što je velika promjena s obzirom da je dosadašnji naziv implicirao integraciju u taj savez.

Јedino je ministar odbrane Sifet Podžić bio protiv te odluke.

Na sjednici su usvojeni amandmani predsjedavajućeg Savjeta ministara Zorana Tegeltije u vezi naziva ove komisije.

Prvi se odnosi na naziv komisije, dok u amandmanu dva se navodi da riječi “kao i u vezi sa prijemom u punopravno članstvo NATO saveza” treba da stoje riječi “kao i realizacije obaveza iz dokumenta Program reformi BiH”.

Takođe, prema amnadmanu predsjedavajućeg Savjeta ministara u članu 3 stav 1, tačka C treba da stoji “Organizuje i rukovodi izradom godišnjih dokumenata Programa reformi u okviru saradnje BiH i NATO”.