SAZVANA PRVA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA MOSTARA: Na dnevnom redu i izbor gradonačelnika

Najstariji vijećnik Gradskog vijeća Grada Mostara Tomislav Primorac (HDZ BiH) sazvao je prvu sjednicu Gradskog vijeća Grada Mostara u petak, 5. februara u 13 časova .

Prva tačka na dnevnom redu je verifikacija mandata vijećnika u Gradskom vijeću Grada Mostara, izvještaj Izborne komisije Grada Mostara o ovjeri mandata osobama koje su dobile vijećnički mandat, dok je druga tačka  davanje i potpisivanje svečane zakletve.

Treća tačka dnevnog reda je formiranje Klubova konstitutivnih naroda, a četvrta izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Gradskog vijeća.

Kao peta tačka dnevnog reda naveden je i izbor gradonačelnika.

Na sastanku stranaka koje učestvuju u Gradskom vijeću dogovoreno je da na prvoj sjednici bude izabrano rukovodstvo Gradskog vijeća, no da li je će se to dogoditi nije sigurno.

Uloga predsjednika Gradskog vijeća jako je važna u izboru gradonačelnika.

Kada su u pitanju predsjednik i zamjenici predsjednika Gradskog vijeća,  klubovi naroda predlažu svoje kandidate. BH blok je najavio da će na prvoj sjednici ići sa inicijativom da se u ovo tijelo imenuje i zamjenik iz reda ostalih kao i klub onih koji se tako izjašnjavaju.

Za izbor gradonačelnika potrebna je dvotrećinska većina s kojom se prvi čovjek grada Mostara pokušava izabrati u čak dva kruga glasanja. Ukoliko je to nemoguće, za treći krug je dovoljan prosta većina prisutnih vijećnika. Koliko će terćih krugova ovoga puta biti ostaje da vidimo. Ljubo Bešlić je izabran u sedamnaestom pokušaju nakon više od 400 dana od izbora.