Revizija u domovima zdravlja u FBiH: Koliko minuta imaju za pacijenta u Sarajevu, a koliko u Mostaru

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH proveo je reviziju učinka o temi “Upravljanje ljudskim resursima u domovima zdravlja” na osnovu koje je utvrđeno da nije osigurano efikasno upravljanje ljudskim resursima u domovima zdravlja u FBiH.

To se odražava na obavljanje usluga primarne zdravstvene zaštite, te negativno utiče na zadovoljstvo pacijenata i medicinskih radnika.

Revizija je provedena na uzorku od devet domova zdravlja: Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Javna zdravstveno-nastavna ustanova Dom zdravlja “Dr Mustafa Šehović” Tuzla, Dom zdravlja Mostar, Dom zdravlja Neum, Dom zdravlja Bihać, Dom zdravlja Cazin, Dom zdravlja Livno, Dom zdravlja Drvar i Dom zdravlja “Dr. Isak Samokovlija” Goražde.

Postojeće sistematizacije radnih mjesta i popunjenost nisu međusobno usklađeni, što je rezultiralo nedostatkom ili prekobrojnošću zaposlenih u pojedinim domovima zdravlja.

Također, utvrđeno je da Federalno ministarstvo zdravstva već godinama nije izvršilo obaveznu reviziju Standarda i normativa zdravstvene zaštite FBiH, uprkos evidentnim poteškoćama u njihovoj primjeni.

Revizija je pokazala i to da pojedini kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja prilikom obračunavanja sredstava za finansiranje domova zdravlja ne primjenjuju važeće Standarde i normative.

Nije osigurano odgovarajuće praćenje radne uspješnosti i opterećenosti zaposlenih u domovima zdravlja.

Konstatovane su značajne razlike između domova zdravlja u prosječnom broju pacijenata po jednom doktoru dnevno, zbog čega je različito i prosječno vrijeme koje je raspoloživo po jednom pacijentu.

Primjera radi, u Domu zdravlja Kantona Sarajevo prosječno vrijeme koje doktori mogu posvetiti jednom pacijentu je devet minuta, dok je u Domu zdravlja Mostar prosječno vrijeme po pacijentu 20 minuta. U razvijenim zemljama, sa uređenim sistemom zdravstvene zaštite, prosječno vrijeme koje doktori porodične medicine posvete jednom pacijentu je od 15 do 25 minuta.

Planiranje i realizacija specijalizacija ne vrši se blagovremeno i u potrebnom obimu, što je rezultiralo nedovoljnim brojem doktora specijalista u većini domova zdravlja. Nedostatak ljudskih resursa domovi zdravlja su velikim dijelom osiguravali zapošljavanjem na određeno vrijeme, bez provođenja konkursne procedure ili zaključivanjem ugovora o djelu.

Ured za reviziju cijeni da je neophodno poduzeti značajne aktivnosti na rješavanju ustanovljenih problema.

– Unapređenjem upravljanja ljudskim resursima u domovima zdravlja moguće je postići značajnu dodanu vrijednost koja se ogleda u blagovremenim i kvalitetnim zdravstvenim uslugama, većem zadovoljstvu pacijenata i medicinskog osoblja. Na ovaj način će se doprinijeti ispunjenju UN-ovih ciljeva održivog razvoja, prevashodno cilju broj 3. koji se odnosi na dobro zdravlje i blagostanje svih ljudi – saopšteno je iz Ureda za reviziju institucija u FBiH.

 

Prethodni članakPetar Jurić: Mostarski vatrogasci nisu pripremljeni za požarnu sezonu
Naredni članakCrveni meteo alarm za 15 gradova u Italiji, prijete temperature od preko 40 stepeni