Pročitajte zaključke Evropskog savjeta za BiH

Evropski savjet je danas nakon višečasovnog zasjedanja, dao zeleno svjetlo BiH za otvaranje pregovora sa EU.

Donosimo zaključke:

– Pozivajući se na deklaraciju iz Granade, Evropski savjet je sagledalo pripreme za proširenje i unutrašnje reforme, podsjećajući da rad na oba kolosijeka mora napredovati paralelno kako bi se osiguralo da i buduće države članice i EU budu spremne u vrijeme pristupanja. Evropski savjet će se na predstojećem sastanku pozabaviti unutrašnjim reformama s ciljem usvajanja zaključaka o mapi puta za budući rad do ljeta 2024. godine.

– Nadovezujući se na preporuku Komisije od 12. marta 2024. godine, Evropski savjet odlučuje da otvori pristupne pregovore sa BiH. Evropski savjet poziva Komisiju da pripremi pregovarački okvir s ciljem da ga Savjet usvoji u trenutku kada se preduzmu svi relevantni koraci navedeni u preporuci Komisije od 12. oktobra 2022. godine.

– Evropski savjet pozdravlja napredak Ukrajine i Republike Moldavije u napredovanju u neophodnim reformama na njihovom putu prema EU. Nakon podnošenja nacrta pregovaračkih okvira za Ukrajinu i Republiku Moldaviju, Evropski savjet poziva Savjet da ih brzo usvoji i da bez odlaganja nastavi s radom.

– Evropski savjet prima na znanje tekuće napore Gruzije i ohrabruje zemlju da napreduje u neriješenim prioritetnim reformama.

Prethodni članakStranke Trojke o otvaranju pregovora: Težinu donošenja ove odluke smo iznijeli na svojim leđima
Naredni članakNešić: Ministarstvo bezbjednosti nastaviće da bude predvodnik evropskog puta