PRIČA O STOLAČKOM ROMEU I JULIJI: Sarin most svjedoči o tužnoj ljubavi (video)

Mostovi su sami po sebi specifične građevine, jer spajaju i povezuju ljude i obale. Mnogi imaju posebnu simboliku, neku priču koja ih izdvaja i čini drugačijim od ostalih. Јedan od takvih je Sarin most u Stocu, na hercegovačkoj rijeci Bregavi.

Većina starih mostova na rijeci Bregavi u gradu Stolac vezuje se za neku od narodnih predaja o njihovoj gradnji i graditelju: Ćuprija u Begovini, Djevojački most, Gornja Ćuprija, Lučki most, Novi most, Mostić kod Šarića ljetnikovca, Most za prilaz Adi, Most kod Podgradske džamije, Podrgadska ćuprija, Most u Polju.

Kako Bregava pored osnovnog korita ima nekoliko rukavaca veliki broj mostova su sa polukružnim svodovima i građeni su od kamena po uzoru na stupe za valjanje sukna i vodenice. Zajedno sa vodenicama i stupama stolački mostovi su proglašeni nacionalnim blagom BiH.

Most sagrađen 1896.
Trag jedne od najljepših legendi vodi nas do mosta Sare Kašiković, u narodu poznate kao Djevojačka ćuprija. Idući prema begovini nalazi se na desnom kraku Bregave ponad Inat ćuprije. Most je sagrađen na jedan svod.

Građen je od poluokruglog kamena i izveden ustaljenim formama domaćeg graditeljstva. Sa južne, nizvodne strane, nalazi se ugrađena ploča na kojoj ćiriličnim natpisom piše da je most Sare Kašiković, sagrađen 1896.godine. Smješten je pored hotela „Evropa“ čija je vlasnica bila graditeljica ove ćuprije.

Šta kazuje legenda?
Prema jednoj od narodnih predaja zaljubila se Sara u svog komšiju Salku koji je stanovao na drugoj lijevoj strani obale. Čuo Sarin otac da mu se kćerka zaljubila u inovjerca i udade je na silu za drugoga.

Sara je kasnije uspjela u životu kao ugostitelj i snalažljiva žena i napravi na onom mjestu gdje se sastajala sa Salkom ugostiteljski objekat kome dade ime hotel ”Evropa”. Hotel je imao visoko potkrovlje sa dvije sobe i dva mala prozora sa kojih je Sara uvijek gledala na drugu stranu obale i čeznula za Salkom.

Jednog dana, dok je gledala sa prozora, dosjeti se da bi trebala da napravi i ćupriju na spomen svojoj velikoj ljubavi Salki. I tako nastade Djevojačka ćuprija. Na ovom mjestu i danas se mogu vidjeti zaljubljeni parovi kako uživaju sa pogledom na žubornu Bregavu.