POZIV MOSTARCIMA U SRBIJI I INOSTRANSTVU DA SE REGISTRUJU ZA GLASANJE

Iz Izbornog štaba liste „Ostajte ovdje-Zajedno za naš Mostar“ s kojom za lokalne izbore u Mostaru ide i koalicija SNSD i SDS, uz podršku srpskih udruženja, pozvali su sve Mostarce u Srbiji i inostranstvu da se registruju za predstojeće izbore u ovom gradu koji će biti održani 20. decembra.
Iz Izbornog štaba ove liste ističu da su svi mostarski Srbi jedinstveni i okupljeni s ciljem da konačno izaberu svoje predstavnike u Gradskom vijeću Mostar, prvi put nakon rata.

„Naš cilj je izabrati predstavnike u Gradsko vijeće koji će biti istinski glas Srba i svih građana Mostara koji žele jednaka prava za sve i bolji Mostar. Zato pozivamo sve Mostarce da se prijave za glasanje i pomognu nam da se borimo za bolju budućnost i bolji Mostar“, navodi se u saopštenju.

Iz Izbornog štaba „Ostajte ovdje-Zajedno za naš Mostar“ podsjećaju da Mostarci koji žive u Srbiji i dijaspori mogu da se prijave za glasanje izvan BiH do ponoći 6. oktobra.

U saopštenju se navodi da svi koji su po popisu stanovništva 1991. godine živjeli u Mostaru imaju pravo da glasaju na izborima u decembru ove godine i biraju novu vlast u gradu na Neretvi.

Iz ovog izbornog štaba navode da se za glasanje izvan BiH, može prijaviti osobi koja privremeno živi u inostranstvu i izbjegla osoba iz BiH, a ispunjava sljedeće uslove – da je državljanin BiH, da je navršila 18 godina, odnosno da će do dana održavanja izbora /20. decembra/ navršiti 18 godina, i da ima prijavljeno prebivalište u BiH.

Za glasanje van BiH, može se prijaviti i osoba koja se prvi put prijavljuje za glasanje izvan BiH, a privremeno boravi izvan BiH, treba dostaviti obrazac prijave PRP-1 – popunjen i potpisan kao na identifikacionom dokumentu, te kopiju jednog važećeg identifikacionog dokumenta radi dokazivanja identiteta /kopija jednog od tri važeća dokumenta izdata u okviru CIPS-a/IDDEEA-e/ i to lična karta, vozačka dozvola ili pasoš BiH, navodi se u saopštenju.

Izbjegla osoba iz BiH, odnosno osoba koja nikad nije dobila dokument izdat u okviru CIPS-a, treba dostaviti sljedeće dokumente: obrazac prijave PRP-1 – popunjen i potpisan, identifikacioni dokument /pasoš, vozačka dozvola, važeća lična isprava izdata od zemlje domaćina i izbjeglički karton izdat od vlade zemlje domaćina ili druge međunarodne organizacije, dokument u svrhu dokazivanja državljanstva BiH /uvjerenje o državljanstvu BiH ne starije od šest mjeseci ili kopija važećeg pasoša BiH/ i dokaz o prebivalištu u BiH.

Sve informacije u vezi sa prijavom mogu se dobiti na broj telefona +38765 767 474.