Počinje vakcinacija protiv sezonske gripe u Nevesinju

Dom zdravlja Nvesinje obavijestio je danas građane da će vakcinacija protiv gripa u sezoni 2020/2021 početi od danas, 25.11.2020. godine, te da je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske saglasno da pravo na besplatnu vakcinaciju imaju sljedeće kategorije stanovništva:

1. Pacijenti na hemodijalizi;

2. Pacijenti koji boluju od šećerne bolesti-insulin ovisni;

3. Pacijenti koji su liječeni kardiohirurškim metodama liječenja, odnosno:

– Pacijenti sa ugrađenim stentom,

– Pacijenti kojima je rađena balon dilatacija,

– Pacijenti kod kojih je rađen bypass,

– Pacijenti sa ugrađenim vještačkim valvulama,

– Pacijenti sa ugrađenim pacemaker-om.

4. HIV potitivne osobe i pacijenti oboljeli od AIDS-a;

5. Djeca liječena od reumatske groznice sa promjenama na srcu;

6. Djeca oboljela od cistične fibroze pluća;

7. Svi zaposleni na infektivnim klinikama/odjeljenjima i jedinicama intenzivne medicine;

8. Osobe koje boluju od mišićne distrofije i multiple skleroze;

9. Osobe koje su završile sa prijemom hemoterapije i trenutno nemaju kliničkih znakova bolesti;

10. Lica sa posebnim potrebama sa boravkom u kolektivnom smještaju.

-S obzirom na aktuelnu epidemiju COVID-19, napominjemo da je akutna faza obolijevanja od ove bolesti kontraindikacija za vakcinaciju protiv gripe, jednako kao i druge akutne infekcije. Rekonvalescencija nije kontraindikacija, ali preporučujemo da se, ukoliko nadležni doktor ne procijeni drugačije, prije vakcinacije poštuje razmak od mjesec dana od početka bolesti COVID-19. Osobe koje su u karantinu radi kontakta sa potvrđenim/vjerovatnim slučajem, takođe ne mogu da se vakcinišu prije isteka karantina, rekli su iz Doma zdravlja Nevesinje.

Prije vakcinacije pacijenti treba da se jave kod svog porodičnog doktora.