‘OSTAJTE OVDJE’ – POZIV MOSTARCIMA U SRBIJI I INOSTRANSTVU DA SE REGISTRUGUJU ZA IZBORE

Građani Mostara konačno će, nakon 12 godina, moći da glasaju na predstojećim lokalnim izborima u nedjelju, 20. decembra. Mostarci koji žive u Srbiji, Crnoj Gori i dijaspori, naročito bi trebali imati na umu da je krajnji rok da se prijave za glasanje izvan BiH do ponoći 6. oktobra.

Naime, veliki broj građana ne zna da svi oni koji su na popisu stanovništva 1991. živjeli u Mostaru imaju pravo da glasaju na izborima u decembru ove godine i biraju novu vlast u gradu na Neretvi.

Iz Izbornog štaba liste “Ostajte ovdje-Zajedno za naš Mostar” s kojom za lokalne izbore u Mostaru ide i koalicija SNSD i SDS, uz podršku srpskih udruženja, pozvali su sve Mostarce u Srbiji i inostranstvu da se registruju za predstojeće izbore u ovom gradu koji će biti održani 20. decembra.

Iz Izbornog štaba ove liste ističu da su svi mostarski Srbi jedinstveni i okupljeni s ciljem da konačno izaberu svoje predstavnike u Gradskom vijeću Mostar, prvi put nakon rata.

“Naš cilj je izabrati predstavnike u Gradsko vijeće koji će biti istinski glas Srba i svih građana Mostara koji žele jednaka prava za sve i bolji Mostar. Zato pozivamo sve Mostarce da se prijave za glasanje i pomognu nam da se borimo za bolju budućnost i bolji Mostar”, navodi se u saopštenju.

Sve informacije o tome kako da se registrujete da bi mogli ostvariti svoje biračko pravo na predstojećim lokalnim izborima možete dobiti u kol centru Izbornog štaba Liste ’’Ostajte ovdje- Zajedno za naš Mostar’’ na viber broj: +38766767474 ili putem e-maila: ostajteovdjezajedno@gmail.com.

Za glasanje izvan BiH može da se prijavi osoba koja privremeno živi u inostranstvu i izbjegla osoba iz BiH, a ispunjava sljedeće uslove: da je državljanin BiH, da je navršila 18 godina, odnosno da će do dana održavanja izbora (20. decembra 2020.) navršiti 18 godina, i da ima prijavljeno prebivalište u BiH.

Osoba koja se prvi put prijavljuje za glasanje izvan BiH, a privremeno boravi izvan BiH, treba dostaviti obrazac prijave PRP-1 – popunjen i potpisan na istovjetan način kao na identifikacionom dokumentu, kao i kopiju jednog važećeg identifikacionog dokumenta radi dokazivanja identiteta (kopija jednog od tri važeća dokumenta izdata u okviru CIPS-a/IDDEEA-e, i to lična karta BiH, vozačka dozvola BiH ili pasoš BiH).

Izbjegla osoba iz BiH, odnosno osoba koja nikad nije dobila dokument izdat u okviru CIPS-a /IDDEEA-e), treba dostaviti sljedeće dokumente: obrazac prijave PRP-1 – popunjen i potpisan na istovjetan način kao na identifikacionom dokumentu, identifikacioni dokument (pasoš, vozačka dozvola, važeća lična isprava izdata od zemlje domaćina i izbjeglički karton izdat od vlade zemlje domaćina ili druge međunarodne organizacije), dokument u svrhu dokazivanja državljanstva BiH (uvjerenje o državljanstvu BiH ne starije od šest mjeseci ili kopija važećeg pasoša BiH), i dokaz o prebivalištu u BiH (kopija potvrde o prebivalištu u BiH ili kopija lične karte u cijelosti iz 1991. godine ili iz perioda od popisa do perioda stjecanja statusa izbjegle osobe).

Ukoliko izbjegla osoba iz BiH ne dostavi dokaz o prebivalištu u BiH, Centralna izborna komisija BiH će provjerom utvrditi da li se nalazi na popisu stanovništva iz 1991. godine. Ukoliko se izbjegla osoba iz BiH bude nalazila na popisu stanovništva iz 1991. godine, bit će upisana u Centralni birački spisak za glasanje izvan Bosne i Hercegovine, za općinu u kojoj je imala prijavljeno prebivalište na popisu stanovništva 1991. godine.

Za izbjeglu osobu ili osobu koja privremeno boravi izvan BiH, a upisana je u Centralni birački spisak za glasanje izvan BiH na prethodnim izborima, Centralna izborna komisija BiH će putem internet-stranice www.izbori.ba učiniti dostupnim obrazac prijave PRP-2.

Dokumenti koje ta osoba treba dostaviti su: obrazac prijave PRP-2 – popunjen i potpisan na istovjetan način kao na identifikacionom dokumentu, te kopiju jednog važećeg identifikacionog dokumenta s fotografijom – lična karta, vozačka dozvola ili pasoš.

“Ako ste izbjegla osoba iz BiH, umjesto prethodno navedenih dokumenata, kao dokaz identiteta možete priložiti kopiju jednog od sljedećih dokumenata: pasoš, vozačka dozvola, važeća lična isprava izdata od strane zemlje domaćina, ili izbjeglički karton izdat od vlade zemlje domaćina ili druge međunarodne organizacije”, pojašnjavaju iz CIK-a BiH.

Kao što smo već i naveli, krajnji rok za prijavu birača za glasanje izvan Bosne i Hercegovine za grad Mostar je 6. oktobar 2020. godine do 24 sata.