ODRŽANA SJEDNICA VLADE HNK

Na danas održanoj 155. sjednici, Vlada Hercegovačko – neretvanskog kantona je, u roku koji je dogovoren na sastanku sa sindikatima budžetskih korisnika održanom 28. oktobra, usvojila Uredbu o dopuni Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koji nemaju karakter plata. Tokom rasprave istaknuto je kako je na taj način Vlada učinila prvi korak ka ispunjavanju dogovorenog, te ponovo potvrdila da je, usprkos brojnim izazovima s kojima smo suočeni, spremna iznaći održiva i prihvatljiva rješenja koja će odražavati stvarnost vremena i okolnosti u kojima živimo.

U sklopu aktivnosti na podršci privredi koje trpi posljedice pandemije koronavirusa za što je već izdvojeno 4.740.503,43 KM za 1833 poslovna subjekta, Vlada je razmotrila Izvještaj o radu Komisije za nadzor kreditnih sredstava u vezi Protokola o saradnji s Razvojnom bankom FBiH koji je dio ukupnih aktivnosti na provođenju Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19) i podršci ekonomiji na području HNK. U izvještaju je istaknuto kako je proveden javni poziv za dodjelu kredita na koji se javio 81 poslovni subjekt, a do sada je odobreno kreditiranje 24 subjekta za koje će Vlada u cijelosti subvencionirati kamate. Takođe, naglašeno je zanimanje privrednika za ovakve vrlo povoljne aranžmane, te je usvojen Zaključak  kojim je zadužena Komisija da preduzme aktivnosti oko potpisivanja novog Protokola kojim bi se, kroz određene kreditne linije, pružila podrška poslovnim subjektima uz uslov da HNK subvencionira iznos sredstava u visini kamate kod COVID kreditne linije, dok bi razliku kamate plaćao korisnik sredstava.

Nastavljajući aktivnosti vezane za osiguranje zajedničkog smještaja organa i tijela vlasti HNK, Vlada je danas usvojila Zaključak kojim se prihvata Izvještaj o izradi Glavnog i izvedbenog projekta zgrade Vlade, odnosno bivšeg Hotela „Ero“. Vlada će u narednom periodu preuzeti bitne aktivnosti na osiguranju sredstava za realizovanje Projekta prilagođavanja Hotela „Ero“ za smještaj organa i tijela vlasti HNK.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, Vlada je donijela Odluku o odabiru zahtjeva i dodjeli novčanih sredstava ustanovi i udrugama u sklopu kojih je organizirana javna kuhinja u ukupnom iznosu od 72.000 KM. Udruzi Crveni križ grada Mostara – Narodna kuhinja dodijeljeno je 23.000,00 KM, Pučkoj kuhinji Mostar 20.000,00 KM, Udruženju HO ”Merhamet” MDD RO Mostar 12.000,00 KM, Udruženju HO ”Caritas biskupija Mostar- Duvno i Trebinje- Mrkan” Mostar 12.000,00 KM i Udruženju građana ”Zajedno za naš grad” Mostar 5.000,00 KM.

Takođe, Vlada je donijela Odluku o odabiru projekata za raspodjelu novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK za 2021. godinu za Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite s pozicije ”Finansiranje projekata socijalne politike” u iznosu od 90.000,00 KM. Nakon provedenog javnog poziva, na temelju ranije utvrđenih kriterija, odobreno je finansiranje ukupno 34 projekta.

Usvojena je i Odluka o privremenim rješenjima na temelju Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Istaknuto je kako ugostitelji koji su imali izdana privremena rješenja o utvrđenim minimalnim uslovima za kategoriju ugostiteljskih objekata za smještaj ukoliko nisu ishodili upotrebnu dozvolu mogu Ministarstvu trgovine, turizma i zaštite okoline podnijeti zahtjev za izdavanje privremenih rješenja. Takođe, ugostitelji koji su imali izdana privremena rješenja o odobrenju za rad ugostiteljskih objekata za smještaj za koji su utvrđeni minimalni uslovi za kategoriju, privremena rješenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i privremena rješenja za pružanje ugostiteljskih usluga na porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu, ukoliko nisu ishodili upotrebnu dozvolu mogu podnijeti zahtjev za izdavanje privremenih rješenja nadležnoj gradskoj/opštinskoj službi za poslove ugostiteljstva. Privremena rješenja mogu se izdati s rokom važenja najduže do 15. 4. 2022. godine.

Na prijedlog Ministarstva za pitanja boraca, Vlada je odobrila više jednokratnih novčanih pomoći za pokrivanje troškova liječenja boraca i članova njihovog porodičnog kućanstva.

Prethodni članakPREMIJER HERCEG PRIMIO JAPANSKOG AMBASADORA U BIH
Naredni članakLana Pudar osvojila peto mjesto na Evropskom prvenstvu u Kazanju (video)