Održana međunarodna konferencija “MASTA 2021 Mostar”

S ciljem razmjene znanstvenih iskustava, rezultata istraživanja i stručne prakse, Univerzitet modernih znanosti – CKM, Mostar, Visoka škola UNION u Mostaru, u saradnji sa Defendologija centrom iz Banja Luke organizovala je danas IV. međunarodnu konferenciju „MASTA 2021 Mostar“.

Konferencija nosi naziv “Bosna i Hercegovina u različitim izazovima prava, ekonomije, sigurnosti, zdravstva, turizma, prometa i sporta”.

Na konferenciji je učešće uzao veliki broj znanstvenika, istraživača i profesora, a 10 izlagača ulezo je aktivno učešće u konferenciji.

Prof.dr. Vladimir Stojanović, rektor Univerzitet modernih znanosti – CKM naglašava da je ova konferencija bila prilika da se sa naučne strane sagledaju unaprijed definisani naučni problemi.

„BiH je političko društvo, društvo različitih, proturiječnih i konfliktnih interesa, kako socijalnih tako i nacionalnih i sve te proturiječnosti treba pomiriti i prevazići, te uz odgovarajuću stručnu i naučnu metodologiju razvijati društvo u interesu svih građana. Država treba da bude prva i odlučujuća socijalna sila savremenog svijeta“, rekao je Stojanović.

Naglašava da nikada kao danas znanje i obrazovanje nije bilo sredstvo uvećanja političke moći.

„Naučno tehnološka i obrazovna hegemonija razvijenih zemalja jedan je od oblika političke  hegemonije. Slijediti inovacijski, naučno tehnologijski i obrazovni ritam što ga nameće neoliberalni koncept mogu samo zemlje koje su industrijski najrazvijenije. Nažalost ostale zemlje, uključujući i BiH, prinuđeni su da plate visoku cijenu u bilo kom obliku. Društva sa maksimalnom tehnološkom koncentracijom kao i ona koja je nastoje slijediti sužavaju kanale  demokratske komunikacije i odlučivanja, o čemu očigledno svjedoče i naša iskustva. Ukoliko se u BiH ne zaustavi galopirajući proces institucionalizacije i birokratizacije, naše društvo mora doživjeti kolaps“, smatra Stojanović.

Zbog toga se mora, dodaje,  uvažavati struka, znanje, obrazovanje, nauka, sposobnosti koje su izmjerene matematičkim kriterijima, a nikako verbalizmom i politikanstvom.

Stojanović naglašava da se svi moraju ponašati u skladu sa današnjim vremenom i izazovima, ali i da se moramo ulagati u nauku.

Prof.dr. Duško Vejnović redovni profesor Univerziteta u Banja Luci i predsjednik naučno istraživačke organizacije Evropski defendologija centar iz Banja Luke tokom predavanja na temu metodologija naučnog istraživanja  u funkciji razvoja naučnih oblasti istraživanja sa težištem na defendologiju, naveo je da nauku treba jačati, afirmisati i osloboditi od stega politike i ideologije.

„Nauka kao misaona interpretacija objektivne stvarnosti treba da bude zasnovana na činjenicama, depolitizovana i univerzalna u interesu opšteg dobra i u interesu svih građana“, kaže Vejnović.

Tokom svog predavanja naveo je da je veoma važno to da sve što se u nauci tvrdi treba biti precizno i društveno razumljivo, a naučna misao da bude praktično provjerljiva. Profesor Vejnović naglasio je i to da je važnost nivoa pisanja stručnih i naučnih radova veoma važna i da se oni trebaju pisani po IMRAD metodom. Na kraju se zahvalio mostarskim kolegama koji, kako kaže, daju doprinos naučnom nivou, te dodao da se i na privatnim univerzitetima radi kao i na državnim.

Naglasio je i da je veliko bogatstvo Univerzitet modernih znanosti – CKM multietničnost i činjenica da se ne gleda na to koliko je kojih studenata i nastavnika.