Obustavljaju se svi redovni specijalistički pregledi u SKB Mostar

‘U skladu sa naredbom Federalnog ministarstva zdravstva br. 01-33-5991/20 od 25.10.2020. u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar kao i u drugim zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH, obustavljeni su svi hladni programi te će se primati samo hitni slučajevi. Znači, obustavljaju se redovni specijalističko-konsultativni pregledi sa izuzetkom specijalističko-konsultativnih pregleda za koje se po procjeni specijaliste utvrdi da su neodloživi i hitni”, rečeno je za Bljesak.info iz SKB Mostar.

S problemom ”običnih” pregleda u bolnicama građani se susreću već mjesecima.

Podsjetimo, Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva održao je prije dva dana hitnu sjednicu na kojoj sagledana epidemiološka situacija COVID-19 u Federaciji BiH i donio novu Naredbu i Preporuke koje se primjenjuju od 26. 10. te ih dostavio kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva na daljnje postupanje.

Novom naredbom naloženo je kliničkim centrima u Federaciji BiH, kao opštim, kantonalnim i specijalnim bolnicama u Federaciji BiH da osiguraju 30 odsto svojih kapaciteta za hospitalizaciju i liječenje pacijenta oboljelih od COVID-19.

”Rok za uspostavu navedenih kapaciteta je 72 sata od dana donošenja ove naredbe. Za provođenje ove naredbe odgovorni su direktori i upravna vijeća zdravstvenih ustanova, svako u okviru svojih zakonom utvrđenih nadležnosti”, stoji u naredbi.

Takođe, naredbom se u svrhu unaprjeđenja odgovora na pandemiju COVID-19, kod pacijenata s izraženim kliničkim simptomima karakterističnim za ovo oboljenje (definicija slučaja), osim PCR temeljnih testova, koji ostaju zlatni standard za dijagnostiku, preporučuje i korištenje antigenskih testova (Ag-RDT)”.