Nezaposleni borci VRS koji žive u Federaciji mogu se prijaviti za novčanu pomoć

Odjeljenja boračko- invalidske zaštite u opštinama u Republici Srpskoj jutros su dobila obavještenje da mogu primati zahtjeve za novčanu pomoć socijalno ugroženim nezaposlenim borcima od prve do pete kategorije Vojske Republike Srpske mlađim od 60 godina koji žive na području Federacije po javnom pozivu koji je raspisan 2. aprila, a koji ističe 5.maja.

”Mi smo jutros od Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite dobili obavještenje da mi možemo zaprimati zahtjeve boraca VRS iz federacije, ali da ih zasad ne rješavamo. Oni koji ispunjavaju uslove neka u Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu Opštine Nevesinje dostave ovjerenu kopiju lične karte i broj račina u banci”, naveli su iz Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštiti Opštine Nevesinje.

Dodaju da borci preko svojih udruženja, ako ih imaju, mogu poslati potrebnu dokumentaciji ili čak poslati lične karte, a da će ih u Odjeljenju za boračko –invalidsku zaštitu kopirati i u Opštini Nevesinje ovjeriti bez plaćanja nadoknade.

Iz Koordinacije Srba Mostar navode da svi zainteresovani potrebne dokumente mogu predat do 5. maja u Kancelariji Koordinacije u Šantićvoj ulici od 8 do 12 časova odakle će biti proslijeđeni u Opštinu Nevesinje.

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović izjavio je da će svi socijalno ugroženi borci koji budu ispunili kriterijume javnog poziva ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć od 100 KM.

Milunović je naveo da će, nakon analize svih prikupljenih podataka i završenog javnog poziva, moći da se utvrdi koji će to vidovi pomoći biti u zavisnosti od broja i ekonomskih mogućnosti.

 

– Važno je da uradimo socijalnu kartu. Ako bude došlo do nekakvih promjena u toj socijalnoj karti, lokalne zajednice će biti dužne da obave korekcije. Nema potrebe da ulazimo u ponovni proces i da se ti ljudi ponovo javljaju. Važno je da ih evidentiramo i da pratimo njihovo stanje – rekao je Milunović na konferenciji za novinare u Banjaluci.

 

On je dodao da će boračke službe u lokalnim zajednicama pratiti stanje i promjene, kao što to čine kada je riječ o ratnim vojnim invalidima, borcima koji promaju dodatak i ostalima.

Prema njegovim riječima, podaci se obrađuju u prvostepenom organu u lokalnim zajednicama.

 

– Obavezali smo lokalne zajednice da formiraju komisije. Do sada ih je formirano 46, a 27-28 ih je već počelo da radi po predmetima. Zahtjev uz broj žiro-računa i kopiju lične karte predaje se lokalnoj zajednici koja je dužna da prikuplja podatke podnosioca zahtjeva, poput podatka o prihodima, vlasništvu nad nekretninama i druge – pojasnio je Milunović.

 

On je naveo da je javni poziv za podnošenje zahtjeva za novčanu pomoć socijalno ugroženim nezaposlenim borcima od prve do pete kategorije mlađim od 60 godina raspisan 2. aprila i da traje do 5. maja.

Milunović je dodao da je jedan od kriterijuma da domaćinstvo ne ostvaruje prihode veće od 520 KM, a za pojedinca 207 KM, te ukoliko je podnosilac vlasnik vozila čija je kataloška vrijednost veća od 6.000 KM ne može da ostvari pravo.

On je naveo da je Vlada Republike Srpske sinoć donijela odluku da obezbijedi 18.972.920 KM za poboljšanje materijalnog položaja korisnika iz oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja.