Nastavak NSRS raspravom o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o doprinosima

Sedma redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće nastavljena danas u 10 časova, raspravom o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o doprinosima – po hitnom postupku.

Narodni poslanici su obavili raspravu o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o porezu na dohodak – po hitnom postupku, Prijedlogu odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj za Programsko finansiranje razvojnih politika za zdravstvene sisteme u Bosni i Hercegovini – po hitnom postupku, kao i o Prijedlogu odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2024. godini.

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je da se Prijedlogom odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2024. godini odobrava izdavanje garancija za zaduženja do iznosa od 500.000.000 KM.

– Ukupna izloženost Srpske po izdatim garancijama ne može biti viša od ograničenja definisanog Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Srpske, koje iznosi 15 odsto bruto domaćeg proizvoda u toj godini – rekla je Vidovićeva obrazlažući prijedlog ove odluke, koja je razmotren u Narodnoj skupštini.

Prethodno je obavljena rasprava o Prijedlogu odluke o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2024. godinu, Prijedlogu odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2024. godinu, kao i o Prijedlogu zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2024. godinu – po hitnom postupku.

Ministar finansija Zora Vidović rekla je da je plan da se u 2024. godini Republika Srpska dugoročno zaduži na domaćem tržištu 141.700.000 KM, a na inostranom 810.000.000 KM.

Vidovićeva je rekla da se u skladu sa Prijedlogom odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2024. godinu odobrava dugoročno zaduživanje u maksimalnom iznosu do 951.700.000 KM, te da bi poslanici trebali da prihvate ovu odluku s ciljem da se obezbijede sredstva za finanasiranje budžeta u narednoj godini.

Narodni poslanici su razmotrili Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2024. godinu – po hitnom postupku, koji je narodnim poslanicima obrazložila ministar finansija Zora Vidović.

Ona je rekla da ukupni okvir predloženog budžeta iznosi 5,735 milijardi KM, što je za 212 miliona KM ili četiri odsto više od okvira Rebalansa budžeta za 2023. godinu.

Poreski prihodi u Prijedlogu budžeta za 2024. godinu iznose 4,2 milijarde i veći su za 10% u odnosu na ovogodišnji rebalans, dok su neporeski prihodi veći za 16% u odnosu na Rebalans.

Kada su u pitanju budžetska izdvajanja, planirano je da za penzije bude izdvojena milijarda 785 miliona KM, što je za 11% više u odnosu na Rebalans za 2023. godinu.

Doznake po osnovu penzijskog osiguranja su planirane prema dosadašnjem kretanju broja korisnika penzija i očekivanog broja korisnika u narednom periodu, te redovnom usklađivanju penzija u 2024. godini za 9,0%.

Iznos sredstava koja se izdvajaju za boračka davanja biće veći za 38% u odnosu na Rebalans i iznosiće ukupno 467,5 miliona KM.

Prijedlogom budžeta Republike Srpske za 2024. godinu planiran je budžetski deficit u iznosu od 200,7 miliona KM, što u odnosu na iznos budžetskog deficita od 255,4 miliona KM, definisanog Rebalansom budžeta Republike Srpske za 2023. godinu, predstavlja umanjenje za 54,6 miliona KM.

Poslanici su razmotrili Prijedlog programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2024–2026. godine – po hitnom postupku.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković pozvao je poslanike u Narodnoj skupštini da glasaju za Prijedlog ekonomskih reformi Srpske za period 2024–2026. godine, po hitnom postupku, koji podrazumijeva sedam strukturnih reformi sa 17 reformskih mjera.

Višković je naveo da su strukturne reforme organizovane u tri oblasti, i to konkurentnost, održivost i otpornost, te ljudski kapital i socijalne politike.

Premijer Srpske je naveo da su Prijedlogom predložene strukturne reforme: unapređenje konkurentnosti privrede u okviru podrške tehnološkom razvoju i jačanju lanaca vrijednosti i snabdijevanja, te povećanje efikasnosti poslovanja javnih preduzeća i njihovo restrukturisanje.

– Strukturna reforma unapređenje konkurentnosti privrede kroz podršku tehnološkom razvoju i jačanju lanaca vrijednosti i snabdijevanja adresira znatan broj izazova i prepreka privrednom rastu i konkurentnosti u Srpskoj. Njen sadržaj fokusiran je na tri oblasti definisane kroz šest reformskih mjera – rekao je Višković u Narodnoj skupštini, obrazlažući Prijedlog programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2024–026. godine, po hitnom postupku.

Tokom prve tačke dnevnog reda – Poslanička pitanja i odgovori – Aktuelni čas, ministri u Vladi Republike Srpske su odgovarali na pitanja narodnih poslanika.

Narodna skupština konstatovala je prekid mandata narodnom poslaniku Milanu Radoviću (SDS) i potvrdila mandat narodnom poslaniku Nedeljku Glamočaku (SDS), koji je na početku sjednice položio svečanu zakletvu.

Narodni poslanici na reveru nose bijele trakice u znak podrške kampanji “16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama”.

Usvojeni dnevni red Sedme redovne sjednice:

1. Poslanička pitanja i odgovori – Aktuelni čas;

2. Prijedlog programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2024–2026. godine – po hitnom postupku;

3. Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2024. godinu – po hitnom postupku;

4. Prijedlog zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2024. godinu – po hitnom postupku;

5. Prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2024. godinu;

6. Prijedlog odluke o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2024. godinu;

7. Prijedlog odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2024. godini;

8. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj za Programsko finansiranje razvojnih politika za zdravstvene sisteme u Bosni i Hercegovini – po hitnom postupku;

9. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dohodak – po hitnom postupku;

10. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o doprinosima – po hitnom postupku;

11. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o otpisu potraživanja – po hitnom postupku;

12. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske – po hitnom postupku;

13. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske – po hitnom postupku;

14. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj – po hitnom postupku;

15. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti – po hitnom postupku;

16. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti – po hitnom postupku;

17. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o radu – po hitnom postupku;

18. Prijedlog zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme u Republici Srpskoj;

19. Prijedlog zakona o elektronskom novcu;

20. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim zadrugama;

21. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju;

22. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljstvu;

23. Nacrt zakona o imunitetu Republike Srpske – prijedlog narodnih poslanika;

24. Nacrt zakona o referendumu i građanskoj inicijativi – prijedlog narodnih poslanika;

25. Nacrt zakona o lovstvu;

26. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom režimu izvršenja kazne zatvora;

27. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima;

28. Izvještaji ЈP “Radio-televizije Republike Srpske”:

a) Izvještaj o radu ЈP “Radio-televizije Republike Srpske” za 2019. godinu i Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja ЈP “Radio-televizije Republike Srpske”;

b) Izvještaj o radu ЈP “Radio-televizije Republike Srpske” za 2020. godinu i Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja ЈP “Radio-televizije Republike Srpske”;

v) Izvještaj o radu ЈP “Radio-televizije Republike Srpske” za 2021. godinu i Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja ЈP “Radio-televizije Republike Srpske”;

g) Izvještaj o radu ЈP “Radio-televizije Republike Srpske” za 2022. godinu i Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja ЈP “Radio-televizije Republike Srpske”;

29. Izbor i imenovanja.

Prethodni članakMOSTAR: Danas otvaranje HIPER KORT MARKETA sa mnogo iznenađenja
Naredni članakŽestoka svađa Bekera i Kirjosa, u obračun uvukli i Đokovića