NA VJEČNI POČINAK ISPRAĆEN UGLEDNI LjEKAR OBRAD SAVIĆ

Rodbina, prijatelji i radne kolege u Nevesinju na vječni počinak ispratili su doktora Obrada Savića, uglednog ljekara i pukovnika Vojske RS .

Savić je rođen 1939. godine u Krekovima. Osnovnu školu završio je u Nevesinju, a srednju medicinsku školu u Mariboru. Nakon završenog Medicinskog fakulteta službovao je u Sarajevu i Osijeku gdje je dobio čin majora. U Vojnoj bolnici u Sarajevu jedno vrijeme bio je načelnik Radiologije. Po izbijanju ratnih sukoba 1992. godine dolazi u Nevesinje. Jedan je od osnivača nevesinjske Ratne bolnice. U ratu je stekao čin pukovnika.

Sve do smrti je predano radio u nevesinjskim zdravstvenim ustanovama kao ljekar od ugleda i povjerenja.

Savić je preminuo 9. januara, a sahranjen je na Pravoslavnom groblju u Krekovima.Radionevesinje