MUZIČKA ŠKOLA „SVETI ROMAN MELOD“ VRŠI UPIS UČENIKA

Muzička škola “Sveti Roman Melod” Nevesinje vrši upis učenika u prvi i pripremni razred za školsku 2021./2022. godinu na odsjeke -harmonika, klavir, violina, klarinet, gitara i solo pjevanje. Uzrast za upis učenika na instrumentalne odsjeke je od 5 do 9 godina. Uzrast za upis učenika na vokalni odsjek je od 14 do 15 godina. Upis se vrši u prostorijama škole svakim radnim danom od 9 do 12 časova.