Mostar zabranio trgovinama rad nedjeljom

Gradsko vijeće Mostara danas je usvojilo Odluku o radnom vremenu objekata u kojima pravne i fizička lica obavljaju djelatnost, a kojom se zabranjuje rad trgovinama nedjeljom. Trgovine koje žele raditi nedjeljom morat će podnijeti zahtjev kojim će im biti odobreno da za drugi neradni dan u sedmici uzmu drugi dan, no svaka trgovina morat će jedan dan u sedmici biti zatvorena.

RAD NEDJELJOM

U odluci se navodi da „rad pravnih i fizičkih osoba iz oblasti trgovine nedjeljom, praznicima i neradnim danima nije dozvoljen na području Grada Mostara“.

Praznici i neradni dani su oni dani koji su utvrđeni zakonima koji uređuju praznike i neradne dane u FBiH i HNK, te oni koje proglasi Gradsko vijeće Grada Mostara. Državni praznici su: Nova godina (1. i 2. januar), Dan nezavisnosti (1.mart), Dan rada (1. i 2. maj) i Dan državnosti (25. novembar). Izuzetno od odredbi iz stavka (1) ovog članka omogućuje se rad nedjeljom, praznicima i neradnim danima: trgovinama koje se bave prodajom pekarskih proizvoda od 07,00 do 12,00 sati; cvjećarama od 07,00 do 12,00 sati; trgovinama koje se bave isključivo prodajom suvenira od 08,00 do 24,00 sata i tradicionalni, stari obrti i zanati na području Grada Mostara od 08,00 do 24,00 sata.

„Izuzetno od odredbi iz stavka (1) ovog članka pravne i fizičke osobe iz oblasti trgovine , mogu kao dan sedmičnog odmora odrediti i neki drugi dan.  Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podnosi se u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu ove odluke putem nadležne službe Grada“, navodi se u odluci.

RADNO VRIJEME

Prema navedenoj odluci ugostiteljski objekti na području Grada Mostara posluju svaki dan i to:

– hoteli, pansioni i prenoćišta od 00,00-24,00 sata;

– disko klubovi, noćni klubovi i noćni barovi, u zatvorenim prostorijama, od 23,00 do 03,00 sata uz puštanje i izvođenje muzike;

– svadbeni saloni u zatvorenim salama od 12,00 do 04,00 sata uz puštanje i izvođenje muzike;

– ostali ugostiteljski objekti do 24 sata, objekti sa živom muzikom do 24,00 sata za objekte koji posluju van kolektivno stambenih objekata, a sa živom muzikom do 23,00 sata za objekte koji posluju u okviru kolektivno stambenih objekata, uz jednokratno odobrenje.

– Za ugostiteljske objekte, osim hotela, koji u istim izvode živu muziku potrebno je odobrenje(odobrenje za određene dane) nadležnog Odjela Grada Mostara. Svi ugostiteljski objekti koji puštaju muziku, dužni su imati ugrađene limitatore-graničnike zvuka. Za vrijeme turističke sezone u ljetnom vremenskom periodu (od 15. juna do 15. septembra) određuje se radno vrijeme i to najduže do 00:00 sati radnim danom te  01 sat vikendom, uz puštanje i izvođenje muzike, za ugostiteljske objekte koji posluju van kolektivno stambenih objekata.

Za ugostiteljske objekte na otvorenom prostoru (bašte, terase i sl.), u ljetnom vremenskom periodu, određuje se radno vrijeme najduže do 00:00 sati radnim danom te  01 sat vikendom, uz puštanje i izvođenje muzike za objekte koji se ne nalaze u okviru kolektivno stambenih objekata.

Za ugostiteljske objekte koji posluju unutar grupe Restorani-tipa objekti brze prehrane – fast food-ovi, izuzetno se, uz odobrenje nadležnog Odjela Grada Mostara, dozvoljava priprema, prodaja i dostava hrane i pića u periodu od 24,00 sata do 03,00 sata, uz zabranu konzumacije i usluživanja hrane i pića unutar objekata, kao i na površini koja pripada objektu.

IZUZETCI

Nadležni Odjel Grada Mostara može, na zahtjev pravnih i fizičkih osoba iz oblasti trgovine, ugostiteljstva, obrta, putničkih agencija i ostalih na području Grada Mostara, odrediti drugačiji početak, trajanje i završetak radnog vremena u određenim slučajevima, vjerskim i državnim praznika, proslavama matura, svadbi i slično ,te u vrijeme turističke sezone, najduže do 02 sata uz puštanje i izvođenje muzike.

Za vrijeme održavanja manifestacija i koncerata na otvorenom određuje se drugačiji raspored radnog vremena i to najduže do 01 sat.

Radno vrijeme priređivača igara na sreću propisano je do 23 sata. Za nepoštivanje odluke predložene su kazne od 300 do 3.000 maraka.

Ono što je izazvalo najviše rasprave među vijećnicima jeste rad ugostiteljskih objekata u gradu, naročito onih koji su smješteni u stambenim objektima, te nivo buke koji je dozvoljen u tim objektima

Opozicija je prije usvajanja odluke optužila vladajuće strukture da su napravile odluku koja ima niz rupa i nelogičnosti koje se mogu dvosmisleno tumačiti, te da je to urađenu upravo zbog „njihovih prijatelja“ koji drže objekte i na koje, kako kažu, nijedna odluka ne može uticati.

Prethodni članakPregovori ruske i ukrajinske delegacije (VIDEO)
Naredni članakMostar kreće u izbor partnera za deponiju