MOSTAR: Donesena odluka o pogodnostima za investitore

 

U cilju ostvarivanja pogodnosti  investitorima, koji su registrovani za obavljanje djelatnosti iz oblasti hotelijerstva, ugostiteljstva, prerade voća i povrća, skladištenja robe te zdravstvene djelatnosti sa smještajem za starije osobe ili osobe sa invaliditetom koji na njegovom području započinju izgradnju poslovnog objekta, Grad Mostar donio je Odluku o povlaštenim uslovima gradnje i pogodnostima obavljanja djelatnosti u ruralnim područjima Grada Mostara.

Pravo na ostvarenje pogodnosti imaju samostalni preduzetnici i preduzeća koja su u svrhu obavljanja osnovne djelatnosti započinju izgradnju poslovnog objekta, vrše dogradnju postojećih objekata ili uzimaju u zakup poslovni objekat na području Grada Mostara u četvrtoj, petoj i šestoj zoni gradskog građevinskog zemljišta.

Pogodnosti koje će investitor imati na osnovu ove Odluke odnose se na refundiranje troškova plaćanja taksa i naknada koje su propisane gradskim odlukama i to taksa na svaku istaknutu firmu za period od tri godine od dana izdavanja odobrenje za rad, gradske administrativne takse i naknade koje su propisane Odlukom o gradskim administrativnim taksama s tarifom administrativnih taksi i komunalna naknada za period od tri godine od dana izdavanja odobrenje za rad, saopšteno je iz Gradske uprave Mostara.

Takođe, ovom odlukom investitor će ostvariti pravo na refundaciju naknade po osnovnu prirodnih pogodnosti – renta zavisi od broja zaposlenih radnika u roku od jedne godine od dana dobivanja upotrebne dozvole i to: od 1 do 10  zaposlenih iznosi 30%,  od 11 do 30 zaposlenih iznosi  50%, od 31 do 50 zaposlenih iznosi 75% i preko 50 zaposlenih iznosi 99%.  Pogodnost investitorima će biti realizovana kroz refundaciju od strane Grada Mostara, na ime sredstva uplaćenih po osnovu taksi i naknada u toku realizacije investicije. Investitor da bi ostvario pravo na refundaciju sredstava mora da ima najmanje 50 %  stalno zaposlenih sa područja Grada Mostara.

Na temelju utvrđenih kriterijuma, uvidom na  mjestu događaja i na osnovu priloženih dokaza, Komisija Grada Mostara će provjeravati ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na refundaciju uplaćenih taksi i naknada, a osim ispunjenosti uslova predviđenih  Odlukom, Komisija ima obavezu izvršiti provjeru, putem nadležnih inspekcijskih i drugih organa,  posluje li investitor u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

Oni investitori koji vrše izgradnju ili dogradnju poslovnog objekta pogodnost mogu koristiti u periodu od 18 mjeseci od momenta dobivanja upotrebne dozvole, a investitori koji obavljanje djelatnosti započinju u iznajmljenom poslovnom prostoru, pogodnost mogu koristiti u periodu od 12 mjeseci od momenta potpisivanja ugovora o zakupu prostora.

Evidencija o korištenju pogodnosti i nadgledanje primjene ove Odluke u nadležnosti je  Službe za privredu Grada Mostara, a jednom godišnje Gradsko vijeće Grada Mostara biće informisano o realizaciji pogodnosti za investitore i efektima odluke u vezi porasta broja zaposlenih, naveli su iz Gradske uprave Mostara.

Prethodni članakObilježen Svjetski dan porodičnih ljekara: Poboljšani uslovi rada u domovima zdravlja u HNK
Naredni članakSalem Marić čestiao Veležu: Svima u Mostaru donijeli ste lijepe emocije