Milić: Penzije u proteklih osam godina povećane za 30 odsto

Direktor Fonda za penzijsko-invalidsko osiguranje Republike Srpske Mladen Milić rekao je u intervjuu Srni da od januarske penzije slijedi redovno godišnje usklađivanje od oko tri odsto, tako da, uz ovo povećanje, rast penzija u proteklih osam godina iznosi više od 30 odsto.

Milić je istakao da je godišnje usklađivanje zakonska obaveza na osnovu statističkih pokazatelja o promjenama prosječne neto plate i procenta promjene potrošačkih cijena u toku godine u Republici Srpskoj.

– Ovo će biti peto redovno godišnje usklađivanje, odnosno ukupno dvanaesto povećanje penzija, počev od 2013. godine, kada je, prema važećem Zakonu o PIO, počelo usklađivanje prema ovom sistemu. Od 2013. godine penzije su nominalno povećane za 25,53 odsto, a efektivno za 28,52 odsto, tako da će, sa usklađivanjem koje slijedi od januara, penzije u posljednjih osam godina biti povećane za više od 30 odsto – naveo je Milić.

On je napomenuo da je Vlada Republike Srpske u prethodnih osam godina u potpunosti održala obećanje i da je, uprkos krizi, Srpska jedina u regionu koja u proteklih osam godina nije zamrzavala ili smanjivala penzije, već, naprotiv, u prosjeku godišnje efektivno ih povećavala za nepunih četiri odsto.

VEĆI PRIHODI OD DOPRINOSA NEGO LANI

Milić je rekao da je za 11 mjeseci 2020. godine po osnovu doprinosa naplaćeno 839,6 miliona KM ili 4,30 odsto više nego u istom periodu 2019.

– Prosječan prihod po osnovu doprinosa na mjesečnom nivou za 11 mjeseci je 76,32 miliona KM, a na dnevnom 3,36 miliona KM. Očekujemo dobar priliv i u decembru, koji je tradicionalno mjesec sa najvećim prihodom po osnovu doprinosa, tako da je realno da će prihodi po osnovu doprinosa biti veći u odnosu na 2019. godinu, kada su proknjižena 892 miliona KM –  naveo je Milić.

On je napomenuo da sredstva po osnovu doprinosa čine 81 do 82 odsto potrebnih sredstava za isplatu svih penzija, dok nedostajuća sredstva za isplatu penzija na dostignutom nivou obezbjeđuje budžet Republike.

– Ukupni prihodi u periodu januar-novembar 2020. iznose 848,80 miliona KM, računajući doprinose, program socijalnog zbrinjavanja radnika i dividendu od PREF-a, što čini 91,24 odsto od rebalansiranog plana u iznosu 930,28 miliona KM – rekao je Milić.

On je istakao da ukupni rashodi za 11 mjeseci 2020. godine iznose 1,078 milijardi KM, od čega su rashodi za prava i isplatu prava 1,062 milijarde KM, odnosno 1,078 milijardi sa troškovima stručne službe i platama radnika Fonda.

RAST KORISNIKA STAROSNE PENZIЈE, A SMANjEN UDIO INVALIDSKIH I PORODIČNIH

Milić je naglasio da je struktura ostvarenih prava vidno poboljšana jer se ostvaruje konstantan trend rasta korisnika prava na starosnu penziju, a smanjuje udio korisnika prava na invalidsku i porodičnu penziju.

“Poboljšanje strukture korisnika prava iz mjeseca u mjesec je pozitivan trend koji je, osim zaustavljanja nekontrolisanog i ogromnog rasta broja korisnika prava, jedan od dva ključna uspjeha reforme penzijskog sistema – rekao je Milić Srni.

Navodeći strukture prava po vrstama za 2019-2020. godinu, Milić je naveo da je u novembru 2020. starosnih penzija bilo 159.824 ili 58,95 od ukupnog broja, a u istom periodu 2019. godine 154.548 ili 57,78 odsto korisnika.

Porodičnih penzija u novembru 2020. bilo je 73.664 ili 27,17 odsto, a u istom periodu godinu prije 74.775 ili 27,96 odsto. Invalidskih je bilo 37.401 ili 13,80 odsto, a u novembru 2019. godine 37.900 ili 14,17 odsto. Ostalih prava je u novembru 2020. godine bilo 226 ili 0,08 odsto, a u istom periodu godinu prije 256 ili 0,10 odsto.

ISPLATA PENZIЈA U TEŠKOЈ GODINI EFIKASNA I REDOVNA

Milić je rekao da se isplata penzija u toku 2020. godine za 271.000 korisnika odvijala blagovremeno i efikasno uprkos teškim okolnostima usljed pandemije – isplata je bila redovna, u skladu sa propisima, svakog 10. u mjesecu za prethodni mjesec, a često i prije tog roka, kada je 10. padao u dane praznika ili vikenda.

– Isplata je okončavana u roku od dva-tri dana, u sve 32 države gdje Fond vrši isplatu, imajući u vidu da se isplata vrši u Republici Srpskoj za 219.574, a van Republike za 51.541 korisnika prava – naveo je Milić.

Direktor Fonda PIO Srpske Mladen Milić istakao je u intervjuu Srni da je ovako efikasnu isplatu omogućio dobar prihod po osnovu doprinosa, pravovremeno obezbjeđenje nedostajućih sredstava iz budžeta Republike i pravovremen obračun penzija u Fondu.

RЈEŠAVANjE ZAHTЈEVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA DOBROM NIVOU

On je rekao da je u toku 2020. godine Fond primio 25.089, a riješio 25.414 zahtjeva za ostvarivanje i ponovno određivanje penzije.

– U radu je na dan 21. decembra evidentirano 1.736 zahtjeva, a, poređenja radi, na mjesečnom nivou rješavamo 2.200 do 2.300. U roku do 30 dana rješavamo oko 60 odsto, od 31 do 60 dana 15 odsto, a preko 60 dana 25 odsto predmeta. Od ukupnog broja zahtjeva koji se nalaze u procesu rješavanja, na ino-komponentu se odnosi 75 odsto i njih ne možemo rješavati bez podataka koje potražujemo od ino-nosilaca osiguranja, a čekamo ih i po nekoliko sedmica, mjeseci, pa i godina – kaže Milić.

On je naveo da, kada je riječ o ostalim zahtjevima u redovnom i postupku po službenoj dužnosti primljeno je 49.246, riješeno 50.386, a u radu se na dan 21. decembra nalazi 1.609 predmeta.

– Ovo su odlični rezultati, pa čak i bolji u odnosu na ostvarene 2019. godine, kada nije bilo ograničenja bilo koje vrste koja, nažalost, usljed pandemije imamo u 2020. U odnosu na kraj 2019. godine, broj neriješenih prvih zahtjeva smo smanjili za 15 odsto, a ostalih zahtjeva za čak 45 odsto – rekao je Milić.

Prema njegovim riječima, Filijala Bijeljina jedina neće ispuniti planske zadatke i tu će početkom 2021. sasvim sigurno doći do kadrovskih promjena.

SISTEM PIO U VRIЈEME PANDEMIЈE KOVIDA 19

– Dok smo u januaru posmatrali šta se dešava u Kini, misleći da je to daleko od nas, virus korona je, takoreći, preko noći došao i među nas i već krajem prve dekade marta shvatili smo da moramo reagovati, te 13. marta preduzimamo prve preventivne mjere i ograničenja – rekao je Milić.

On je naveo da je prvo redukovan, a potom i potpuno obustavljen prijem stranaka u prostorijama Fonda, a težište rada stavljeno je na elektronsku komunikaciju i podnošenje zahtjeva i dostavljanje dokumentacije putem pošte.

– Potpuno smo obustavili rad organa vještačenja dva mjeseca, isplatu penzija korisnicima starijim od 65 godina vršili smo uz punomoć za mart i april, organi vještačenja su nekoliko mjeseci bili na usluzi korisnicima prava, ali i drugim građanima kao savjetodavci da se na što lakši način prebrodi period izolacije – rekao je direktor Fonda PIO.

Kada je riječ o odnosu broja osiguranika i korisnika, Milić je istakao da je, prema podacima iz Јedinstvenog registracionog sistema, 31. decembra 2019. godine evidentirano 315.887 osiguranika prijavljenih kod gotovo 44.000 uplatilaca doprinosa, dok je u matičnoj evidenciji korisnika prava Fond evidentirao 267.479 korisnika.

– Stopa zavisnosti ili odnos broja osiguranika prema broju korisnika bio je 1,18:1 kao rezultat pozitivnog trenda kretanja od 2013. godine, kada je taj odnos bio 1,12 ili 1,13:1. Na kraju novembra 2020. godine, sa 316.197 osiguranika i 271.115 korisnika prava, taj odnos je 1,16:1, odnosno smanjen je za 0,02 najvećim dijelom zbog poremećaja izazvanih pandemijom. Broj uplatilaca doprinosa sa 30. novembrom 2020. bio je 42.444 – rekao je Milić.