Mandić traži niže cijene PCR testa u FBiH

Federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić zatražio je od Fonda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH smanjenje cijene pi-si-ar (PCR) testa u komercijalne svrhe.

„Zavod će danas, kao nadležna institucija koja utvrđuje cijenu u skladu sa zakonom i metodologijom, razmotriti taj zahtjev i donijeti odluku“, rekao je portparol federalnog Ministarstva zdravstva Zlatan Peršić.

Zavod za zdravstveno osiguranje i reosiguranje FBiH polovinom maja utvrdio je cijenu PCR testiranja od 215 KM.

„Ne mogu predvidjeti kakva će odluka biti. Tražili smo da se razmotri sadašnja cijena. I nabavka testova zavisi od brojnih faktora. I druge zemlje su snizile cijenu“, rekao je Peršić za „Dnevni avaz“.

Federalnom Ministarstvu zdravstva već su se prijavile četiri privatne laboratorije, tri iz Sarajeva i jedna iz Tuzle, za proces verifikacije za PCR testiranje.

U Republici Srpskoj cijena PCR testa u komercijalne svrhe od juče je pojeftinila na 150 KM.