Košarac: Izvoz pilećeg mesa u EU nije obustavljen, niti ugrožen

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac izjavio je da izvoz mesa peradi, proizvoda od mesa peradi i jaja za preradu iz BiH u EU nije obustavljen, niti ugrožen.

– Pojedine strukture su u proteklom periodu iznosile različite dezinformacije i spekulacije o zabrani izvoza pilećeg mesa i industrijskih jaja na evropsko tržište, između ostalog, pominjući mogućnost da će BiH 31. marta ostati bez dozvola za izvoz u EU. Zabrane izvoza neće biti, tako da domaći peradari nastavljaju neometan plasman svojih proizvoda na tržište EU – rekao je Košarac.

On je naveo da je jedna od obaveza BiH kada je riječ o izvozu mesa peradi i proizvoda mesa peradi na evropsko tržište sprovođenje testiranja na određene zarazne bolesti, saopšteno je iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara.

– Poteškoće su se pojavile zbog nesprovodive i neadekvatne odluke iz 2005. godine o određivanju referentnih laboratorija u BiH, koje su trebale izvršiti ova testiranja. Ta odluka nije u skladu sa standardima EU. Nažalost, prethodna struktura Ministarstva u potpunosti je zanemarila problem, što je potpuno nedopustivo i neprihvatljivo – rekao je Košarac.

On je istakao da se, po preuzimanju ministarskog mandata, aktivno posvetio rješavanju ovog naslijeđenog problema, što je rezultiralo pozitivnim ishodom za domaći peradarski sektor.

– Cijeneći potrebe naših izvozno orijentisanih peradara, kontinuirano smo sarađivali sa Delegacijom EU u BiH, Evropskom komisijom i nadležnom evropskom laboratorijom u Veneciji, te na kraju došli do ad hok rješenja, koje obezbjeđuje nastavak neometanog izvoza pilećeg mesa u EU – naglasio je Košarac.

On je istakao da će Ministarstvo u saradnji sa nadležnim institucijama u narednom periodu raditi na sistemskom rješenju pitanja referentnih laboratorija, koje će dostaviti Savjetu ministara na usvajanje.

– Opredijeljeni smo da kreiramo politike koje će značiti otvaranje novih tržišta za domaće proizvođače, što je jedna od mjera za zaštitu domaće proizvodnje. Pri tome, veliku pažnju posvećujemo EU, koja je i dalje naš glavni spoljnotrgovinski partner. Zbog toga je važno da nastavimo neometan izvoz piletine i jaja za preradu, te da omogućimo plasman konzumnih jaja i crvenog mesa na evropsko tržište – rekao je Košarac.

Srna