Ko gdje vodi na izborima u Mostaru?

Centralna izborna komisija BiH je objavila nove preliminarne rezultate izbora za Gradsko vijeće Grada Mostara. Donosimo vam pregled po gradskim izbornim jedinicama.

Prema do sada objavljenim rezultatima Centralne izborne komisije, a nakon 81,25 posto obrađenih biračkih mjesta u Izbornoj jedinici Sjever, u vodstvu je Koalicija za Mostar (SDA, SBB, DF, SBiH, BPS) sa 3.053 glasa.

Slijedi BH blok (SDP, Naša stranka) sa 722 glasa, Ostajte ovdje – Zajedno za naš Mostar – 291, HDZ BiH – 235, Prva stranka – 9.

U Izbornoj jedinici Stari Grad prema obrađenih 75 posto biračkih mjesta u vodstvu je Koalicija za Mostar (SDA, SBB, DF, SBiH, BPS) sa 4.090 glasova. Slijedi BH blok (SDP, Naša stranka) sa 3.316 glasova, Prva mostarska partija 744 glasa, Platforma za progres – 318, Ostajte ovdje – Zajedno za naš Mostar- 131, Prva stranka – 45.

U Izbornoj jedinici Jugoistok u vodstvu je Koalicija za Mostar (SDA, SBB, DF, SBiH, BPS) sa 2.959 glasova. Slijedi Platforma za progres sa 510 glasova, BH blok (SDP, Naša stranka) – 437, Ostajte ovdje – Zajedno za naš Mostar – 88, HDZ – 84, Prva stranka – 14

U Izbornoj jedinci jug vodi HDZ sa 2.286 glasova. Slijede Koalicija za Mostar (SDA, SBB, DF, SBiH, BPS) – 782 glasa, Ostajte ovdje – Zajedno za naš Mostar – 475, Hrvatska republikanska stranka – 380, Mostar moj dom (HSP, HSP BIH, HKDU, Hrast) – 254, HDZ 1990 – 91.

U Izbornoj jedinici Jugozapad u vodstvu je HDZ BiH sa 5.783 glasa. Slijede Hrvatska republikanska stranka sa 1.835 glasova, BH blok (SDP, Naša stranka) – 1.022, HDZ 1990 – 548, Koalicija za Mostar (SDA, SBB, DF, SBiH, BPS) – 383, Ostajte ovdje – Zajedno za naš Mostar – 265, Mostar moj dom (HSP, HSP BIH, HKDU, Hrast) – 144, Prva stranka 11.

U Izbornoj jedinici Zapad u vodstvu je HDZ BiH sa 4.409 glasova. Slijede Hrvatska republikanska stranka sa 1.465 glasova, H blok (SDP, Naša stranka) – 884, Ostajte ovdje – Zajedno za naš Mostar – 378, HDZ 1990 – 349, Mostar moj dom (HSP, HSP BIH, HKDU, Hrast) 150, Prva stranka 22.

Lokalni izbori 2020. godine za Gradsko vijeće Grada Mostara održani su jučer u gradu na Neretvi.

Odziv birača na redovnim biračkim mjestima je 55,00 %, odnosno glasalo je 52.865 birača.

Na izborima se biralo 35 vijećnika u Gradsko vijeće Grada Mostara i to u gradskoj izbornoj jedinici koja obuhvata cijelo područje grada se bira 13 vijećnika i u 6 izbornih jedinica gradskog područja se biraju preostala 22 vijećnika. To znači da će svaki birač dobiti po dva glasačka listića.

Na glasačkim listićima se nalazio 31 politički subjekt od čega: 22 političke stranke, 4 neovisna kandidata, 4 koalicije i jedna (1) lista neovisnih kandidata odnosno ukupno 370 kandidata.

Centralni birački spisak za Lokalne izbore u Gradu Mostaru je zaključen dana, 11.11.2020. godine sa stanjem na dan, 05.11.2020. godine u 24:00 sata i u isti je uspisano 100.864 birača od čega: 96.797 birača koji glasaju na redovnim biračkim mjestima, 48 birača za glasanje u odsustvu, 34 za glasanje lično za općinu iz 1991. godine, i 3.985 birača za glasanje putem pošte.

Glasalo se na 150 redovnih biračkih mjesta, 16 biračkih mjesta u odsustvu, na jednom biračkom mjestu za glasanje na nepotvrđenim glasačkim listićima a formirano je i 20 redovnih mobilnih timova. Posebne COVID-19 mobilne timove do dana izbora imenuje Gradska izborna komisija Mostar i njihov broj zavisi od broja odobrenih zahtjeva za glasanje putem takvih mobilnih timova.

Centralna izborna komisija BiH je za posmatranje izbora u Gradu Mostaru akreditirala ukupno 361 posmatrača (5 posmatrača političkih subjekata za posmatranje GCB i CIK BiH; 302 posmatrača udruženja građana; 54 međunarodna posmatrača) a Gradska izborna komisija Mostara je akreditirala 1.356 posmatrača političkih subjekata.

Izbore u Mostaru nadgledalo je ukupno 1.717 posmatrača.