Izlile se Buna i Bunica

Na ušću rijeke Bunice u rijeku Bunu, uslijed velikog vodostaja obaju pritoka Neretve, došlo je do izlijevanja vode iz korita na okolno zemljište. Poplavljena je i cesta koja pored Bune i Bunice prolazi kroz sportsko rekreacijski centar, tako da se ne može proći lijevom obalom dalje uzvodno. Bljesak